Historické kalendárium

pro týden od 18. května do 24. května

20. květen 1906

Dne 20. 5. 1906 se v Národním domě v Moravské Ostravě konala ustavující valná hromada Průmyslové, živnostenské a obchodní jednoty pro severovýchodní Moravu a Slezsko, která nahradila Měšťanský spolek řemeslnický, jehož stanovy již nevyhovovaly. Hlavním řečníkem byl říšský a zemský poslanec dr. Václav Šílený. Do výboru jednoty byl mimo jiné zvolen i známý ostravský advokát dr. Karel Fajfrlík a majitel nejstarší přívozské tiskárny, vydavatel katolického týdeníku Ostravsko-přívozské noviny Rudolf Vichnar.

21. květen 1871

Dne 21. 5. 1871 byl zahájen provoz na Ostravsko-frýdlantské dráze, spojující Moravskou Ostravu s Místkem, Frýdkem, hutěmi v Lískovci, Bašce a Frýdlantu. Po železnici se přepravovalo dříví pro doly, uhlí a další suroviny. Pro ostravský průmysl železnice zajišťovala také dopravu levných pracovních sil z Pobeskydí. Ostravští radní si uvědomovali význam dráhy, a proto se snažili, aby nádraží (dříve Mor. Ostrava-Vítkovice, dnes Ostrava-střed) bylo postaveno co nejblíže městskému centru. Skutečně se tak stalo, neboť bylo vybráno místo blízko jámy Karoliny asi 200 metrů od císařské silnice na pozemcích zdarma věnovaných městem.

24. květen 1903

24. 5. 1903 se ve Staré Bělé narodil lékař, příslušník odboje za 2. světové války MUDr. Břetislav Lyčka. Jako lékař působil v různých pražských nemocnicích a ústavech, v roce 1938 byl dokonce jmenován zdravotním komisařem hlavního města Prahy. Od března 1939 se zapojil do ilegální sokolské odbojové organizaci Jindra. Obstarával potraviny a peníze pro rodiny zatčených. Počátkem ledna 1942 navázal kontakt s paradesantní skupinou Antropoid, která provedla atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Josefu Gabčíkovi ošetřil zranění utrpěné při seskoku a opatřil parašutistům falešné pracovní knížky. Ošetřil také Jana Kubiše, který byl při atentátu 27. 5. 1942 zraněn střepinami. Poté, co se parašutisté ukryli v kryptě chrámu Karla Boromějského, připravoval jejich odsun do bezpečí v rakvích. Když 14. 7. 1942 došlo k hromadnému zatýkání členů organizace Jindra, byl Lyčka varován a našel úkryt v obci Ouběnice. Gestapo ho sice 21. 7. 1942 vypátralo, avšak před dopadením spáchal sebevraždu.

Popisek k ilustraci:
Dnešní nádraží Ostrava-střed na snímku z období 2. světové války.

Připravil Archiv města Ostravy