Historické kalendárium

pro týden od 11. května do 17. května

12. květen 1850

Dne 12. 5. 1850 se v Hudlicích v okrese Beroun narodil Petr Cingr, poslanec, sociálně demokratický politik, novinář a dělnický vůdce. Pocházel z chudých poměrů, brzy osiřel a vystřídal řadu povolání. Jako horník v severních Čechách se seznámil s myšlenkami sociální demokracie a podílel se na činnosti dělnického spolku v Bohosudově. Vzhledem ke svému angažmá při organizaci stávky byl propuštěn z práce a vypovězen do domovské obce. Nějakou dobu pracoval v Německu, kde se seznámil s vyspělejším dělnickým hnutím a zkušenosti zúročil po svém návratu do Čech. Převzal redakci časopisu Na zdar, vycházejícího v Trnovanech u Mostu a poté přijal místo redaktora na Ostravsku. Od srpna 1893 žil trvale v Těšíně a Moravské Ostravě. Zde nejprve v hornické kolonii Šalamouna (dnes poblíž ulice Zelené), později se rodina přestěhovala do domu vedle hostince U dubu na Nádražní ulici. Začal vydávat časopis Odborné listy a založil hornický vzdělávací spolek Prokop. Po neúspěchu hornické stávky v roce 1894 byl zbaven vedení spolku i časopisu a stal se zpravodajem na Karvinsku. Bojoval s nejednotností sociálně demokratického hnutí a usiloval o založení celostátní hornické odborové organizace. Což se podařilo roku 1903, kdy vznikla Unie horníků rakouských. V roce 1897 byl zvolen do Říšského sněmu a mandát si udržel i ve volbách v roce 1911. Po vzniku Československa v roce 1918 se stal poslancem Prozatímního národního shromáždění, v květnu 1920 pak senátorem. Zemřel při léčebném pobytu ve Vídni 4. listopadu 1920. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově ve Slezské Ostravě.

12. květen 1951

Dne 12. 5. 1951 předsednictvo Ústředního výboru KSČ rozhodlo o výstavbě nové socialistické Ostravy vycházející z rajonové studie architekta Vladimíra Meduny. S rozsáhlou stavební činností se počítalo v Porubě, Svinově a Polance nad Odrou. Územní plán byl navržen pro město se 150 000 obyvatel. Poruba byla vybrána také proto, že se zde nenacházejí uhelné zásoby a převažující směr proudění vzduchu omezuje zvýšenou koncentraci škodlivých látek v ovzduší. Centrum Moravské Ostravy mělo být z důvodu dotěžení uhlí zbouráno. V roce 1952 byl vypracován územní plán prvních obvodů nové Poruby a v tomtéž roce byla zahájena stavba sídliště, v té době největšího v republice. Jeho architektura byla ovlivněna kánonem socialistického realismu – historizující „sorely“.

14. květen 1751

Dne 14. 5. 1751 je datována první zpráva o přítomnosti vysokoškolsky vzdělaného lékaře v Moravské Ostravě. Byl jím dr. med. Josef Laurentius Bomba, který zde nechal pokřtít svou dceru Antonii. Tento lékař byl asi ve smluvním svazku s některým sousedním feudálním majitelem. Nelze však vyloučit možnost, že v Moravské Ostravě pobýval delší dobu, když zde jeho manželka porodila. Městská správa si zdravotních poměrů začala všímat až v posledních desetiletích 18. století po vydání zdravotních řádů, kterými stát hodlal z vojenských a ekonomických důvodů zlepšit zdravotní péči o obyvatelstvo. Prvním lékařem, který doložitelně v Moravské Ostravě provozoval lékařskou praxi, byl až v 40. letech 19. století dr. med. František Wlczek.

Popisek k ilustraci:
Petr Cingr, sociálně demokratický politik, poslanec a novinář.

Připravil Archiv města Ostravy