Historické kalendárium

pro týden od 4. května do 10. května

5. květen 1968

Dne 5. 5. 1968 se v Domě kultury VŽKG konalo v duchu hesla „Aby se to už nikdy neopakovalo“ shromáždění více než tisícovky členů organizace K 231 z celého Severomoravského kraje, sdružující politické vězně z 50. let, kteří byli odsouzeni na základě zákona 231/1948 Sb. Úvodní slovo přednesl předseda severomoravské pobočky Ing. Bedřich Strnadel a vystoupil zde rovněž ústřední tajemník K 231 Jaromír Brodský. Před samotným jednáním proběhla zádušní mše za oběti represí, kterou celebroval litoměřický biskup Štěpán Trochta.

8. květen 1881

Dne 8. 5. 1881 se v Moravské Ostravě konaly velkolepé oslavy sňatku následníka rakouského trůnu Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií. Město bylo slavnostně vyzdobeno, vlály prapory v říšských, belgických, bavorských a zemských barvách, na četných místech bylo vidět podobizny a sošky novomanželů, monogramy, nápisy a květiny. Slavnosti byly zahájeny projevy a slavnostním koncertem v Občanské besedě a vyvrcholily večer pochodňovým a lampionovým průvodem.

9. květen 1884

Dne 9. 5. 1884 se v Proseči u Chrudimi narodil Josef Chalupník, druhý prvorepublikový starosta Moravské Ostravy. Vyučil se slévačem a pracoval ve slévárnách ve Vysokém Mýtě a ve Vídni. Ještě jako mladík vstoupil do sociálně demokratické strany a začal pracovat v odborovém hnutí. Funkci odborového předáka vykonával (s výjimkou 1. světové války, kdy byl v roce 1915 po těžkém zranění uznán neschopným další služby a umístěn do Škodových závodů v Plzni) až do roku 1918, od roku 1917 již ve Vítkovických železárnách. Do komunální politiky vstoupil 29. prosince 1918 jako předseda vítkovické správní komise. Vítkovice si tak oblíbil, že i mnohem později mu bylo zpola žertem, zpola vážně vyčítáno, „že by prý tam nejraděj přestěhoval i novou radnici, divadlo a jiné budovy z Moravské Ostravy“. Po volbách v roce 1924 zastával funkci městského radního. Kromě činnosti v samosprávě byl od roku 1920 též poslancem a od roku 1935 senátorem Národního shromáždění. Starostou Moravské Ostravy se stal ve stejném roce a za nebývalé podpory ostatních politických stran navázal na práci započatou Janem Prokešem. Jeho funkční období bylo ukončeno předčasně 14. března 1939 německou okupací města. Během války byl třikrát zatčen a vězněn, což podlomilo jeho zdraví. Zemřel 20. 12. 1944 v Moravské Ostravě.

Popisek k ilustraci:
Druhý starosta Moravské Ostravy v Československé republice Josef Chalupník (ve funkci 1935–1939).

Připravil Archiv města Ostravy