Historické kalendárium

pro týden od 27. dubna do 3. května

30. duben 1945

V pondělí 30. dubna 1945 osvobodila vojska 4. ukrajinského frontu spolu s příslušníky 1. československé samostatné tankové brigády Moravskou Ostravu, urputně hájenou nacisty. Útok na město byl veden od severu a obchvatem od jihozápadu ve snaze uchránit ostravský průmysl a obyvatelstvo před leteckým a dělostřeleckým bombardováním. Za nejvhodnější místo přechodu přes řeku Odru pro pěchotu i tanky byl zvolen prostor U Korýtka v jihozápadní části Zábřehu. Po překročení Odry postupovaly jednotky osvoboditelů přes Zábřeh a Vítkovice do centra Moravské Ostravy. V prostoru u Frýdlantských mostů se první tanky objevily kolem 15. hodiny. Část zamířila ke Slezské Ostravě, kde měl nepřítel vybudovaná obranná postavení. Po jediném nacisty nezničeném mostě (dnes Most Miloše Sýkory) projel jako první čs. tank 051 přibližně v 19.30. Ve večerních hodinách 30. dubna byla Moravská Ostrava osvobozena. Při bojích o Ostravu zahynulo 155 rudoarmějců, 61 občanů a dva čs. tankisté Gregor, který byl zastřelen u Nové radnice, a Ahepjuk, který padl v tanku č. 051.

1. květen 2004

Po jedenácti letech se do Ostravy vrátilo mistrovství světa v hokeji.  Jednalo se o největší sportovní událost ve městě, kterou navštívilo více než 120 000 diváků.  Zápasy základních a kvalifikačních skupin mezi týmy Slovenska, Dánska, Švédska, Ruska, Finska, Ukrajiny, Japonska a USA se hrály ve dnech 24. 4.–3. 5. ve zrekonstruované ČEZ Aréně. Do čtvrtfinále, které proběhlo v pražské Sazka Aréně, postoupila mužstva Slovenska, Švédska, Finska a USA. V zápasech o udržení v elitní skupině hokejového MS bojovalo v Ostravě Japonsko s Ukrajinou. 26. dubna přijal primátor A. Zedník a členové rady města zástupce národních mužstev, Mezinárodní hokejové federace IIHF a pořadatelů. Po dobu konání ostravské části MS byla naproti ČEZ Arény otevřena Beer Aréna, kterou využívali fanoušci k občerstvení i sledování zápasů na velkoplošné obrazovce. Mnoho z nich také navštívilo Stodolní ulici.

3. květen 1831

Dne 3. 5. 1831 se v Tlumačově (okr. Zlín) narodil podnikatel, první předseda Židovské náboženské obce v Ostravě Markus Strassmann (zemřel 23. 9 1903 v Mor. Ostravě). Do Mor. Ostravy přišel asi roku 1855 a v roce 1857 se stal nájemcem pivovaru moravskoostravského právovárečného měšťanstva (v roce 1889 měšťanský pivovar koupil). V roce 1873 vstoupil do komunální politiky, když byl zvolen členem moravskoostravského obecního zastupitelstva, později také městským radním. Nejvýznamněji se do historie zapsal prací mezi svými souvěrci. Byl členem jednoho z prvních židovských spolků v Moravské Ostravě, který nesl název Krankenverein Bikur Cholim. V letech 1899–1903 stál v čele kuratoria Rothschildova sirotčince. Dále se v roce 1872 zasloužil o zřízení židovského hřbitova (dnes část Sadu M. Horákové). Vedle toho se angažoval pro zřízení Židovské náboženské obce v Moravské Ostravě a od roku 1875 až do své smrti působil jako její předseda. Židovská obec tehdy zaznamenala nebývalý rozmach ve městě, jejím nejviditelnějším symbolem se stala stavba synagogy na Pittlerově (dnešní Zeyerově) ulici v r. 1879.

Popisek k ilustraci
Osvoboditelé Ostravy dne 30. 4. 1945 na ulici 28. října, vpravo je obchodní dům ASO (dnes sídlo Všeobecné zdravotní pojišťovny), vzadu Masarykovo náměstí.

Připravil Archiv města Ostravy