Historické kalendárium

pro týden od 6. dubna do 12. dubna

6. duben 1992

Dne 6. 4. 1992 byla po 21 letech na Mírovém náměstí ve Vítkovicích slavnostně znovuotevřena radnice. V historické budově z počátku 20. století bylo umístěno po roce 1924, kdy došlo ke sloučení Vítkovic s Moravskou Ostravou, více institucí. Například Bezručova městská knihovna a čítárna v letech 1924–1961, obvodní národní výbor Ostrava-Vítkovice v letech 1954–1971 a podnikový archiv Vítkovických železáren v letech 1972–1991. Městská část Vítkovice tak znovu získala po vytvoření obvodu v roce 1990 důstojné prostory pro své úřadování. Součástí slavnosti bylo zahájení výstavy v budově radnice pod názvem Rozkvět Vítkovic.

8. duben 1843

Dne 8. 4. 1843 přešly Vítkovické železárny se vším příslušenstvím kupní smlouvou (byla podepsána v Olomouci a v Paříži) z vlastnictví olomouckého arcibiskupství do rukou vídeňského bankéře Salomona Mayera Rothschilda za kupní částku 321 tisíc zlatých. Poté se Rothschild vyrovnal s ostatními členy Vítkovického těžířstva tak, že jim proplatil jejich podíly. Zakoupení Vítkovických železáren přineslo významnou změnu ve struktuře kapitálu ostravské průmyslové oblasti.

Od roku 1843 se datuje postupné vytlačování feudálních podnikatelů, ať to byli Wilczkové nebo olomoucké arcibiskupství, z jejich takřka výhradních pozic v těžbě rudy, uhlí a výrobě železa, ve prospěch klasického kapitalistického podnikatele. V roce, kdy Rothschild převzal od olomouckého arcibiskupství Vítkovické železárny, to již byl podnik nezvyklého rozsahu a značné výrobní kapacity. Zaměstnával asi 1500 pracovníků ve vysokopecní výrobě, slévárně, pudlovně a válcovně, kovárně, kotlárně, vrtárně a soustružírně a cihelně.

11. duben 1926

Dne 11. 4. 1926 se v Ostravě-Vítkovicích narodil pozdější sportovec a gymnasta Leo Sotorník (zemřel 14. 3. 1998). S gymnastikou začínal za druhé světové války v Dělnické tělocvičné jednotě ve Vítkovicích a po osvobození pokračoval v Sokole. Od počátku podával vyrovnané výkony na všech nářadích, přesto byl jeho největší zbraní díky výbornému odrazu přeskok. Československo reprezentoval na XIV. olympijských hrách v Londýně v roce 1948, kde v přeskoku získal bronzovou medaili. Největšího úspěchu dosáhl na mistrovství světa v Římě v roce 1954, kde se stal mistrem světa v přeskoku. Byl jediným sportovcem, který narušil nadvládu gymnastů Sovětského svazu, ti zvítězili ve všech ostatních disciplínách. Svoji sportovní kariéru, během níž se stal mnohonásobným mistrem republiky, zakončil roku 1958. Poté působil jako mezinárodní rozhodčí, trenér Dukly Praha a reprezentační trenér. Na počátku 70. let byl nucen ze všech trenérských funkcí odejít.

Popisek k ilustracím:
Popisek: Pohled na Vítkovice kolem roku 1850.

Připravil Archiv města Ostravy