Historické kalendárium

pro týden od 16. března do 22. března

17. březen 1875

Dne 17. března 1875 byla v Ostravě založena Židovská náboženská obec. Jejím prvním předsedou se stal úspěšný podnikatel Markus Strassmann, který se výrazně angažoval v emancipaci a organizaci vznikající komunity ostravských židů. Zasloužil se o zřízení židovského hřbitova a výstavbu synagogy v Moravské Ostravě, věnoval se rozvoji židovského školství a dalším aktivitám.

17. březen 1975

Dne 17. 3. 1975 v Ostravě zemřel horník, generální ředitel ostravsko-karvinských dolů Jaroslav Miska (narodil se 1. 9. 1921 ve Slezské Ostravě). Vyrůstal za těžkých poměrů v hornické rodině, už po absolvování obecné školy musel začít pracovat. V roce 1937 byl přijat na Důl Trojici, kde pracoval do roku 1941. Tehdy byl zatčen pro sabotáž a vězněn na různých místech v Německu a Norsku. V listopadu 1948 založil na své mateřské šachtě mládežnickou úderku, která vysoko překračovala normu. V roce 1955 se mladý havíř s pěti třídami obecné školy stal ředitelem Dolu Eduard Urx a za dva měsíce šachta, která od roku 1945 neplnila plán, jej plnit začala. Když se mu totéž podařilo i na Dole Fučík, otevřela se mu cesta za psací stůl ředitele Sdružení ostravsko-karvinských dolů. Miskovy metody řízení byly mnohdy velice originální, přesto si ho horníci i technici vážili pro jeho umění rozpoznat pracovní a odborné kvality lidí a rozmístit je na odpovídající místa. S jeho jménem je spojeno i zavádění řady hornických privilegií. Důl Fučík v Petřvaldě byl prvním podnikem v republice, kde byl zaveden pětidenní pracovní týden, zaměstnané ženy tu měly zajištěn nákup do tašky. Pro havíře v ostravsko-karvinském revíru bylo k mání mnohé nedostatkové zboží, jako skládací deštníky, pomeranče, byty, auta i plzeňské pivo.

21. březen 1915

V neděli 21. 3. 1915 musela být jatka s koňským masem v Nádražní třídě v Moravské Ostravě chráněna policií před návalem několika stovek rozhořčených žen. Hovězí i vepřové maso totiž od začátku první světové války zdražilo tak, že se pro většinu domácností stalo luxusem.

Popisek k ilustraci:
Legendární havířský ředitel Jaroslav Miska (druhý zleva) mezi svými horníky.

Připravil Archiv města Ostravy