Historické kalendárium

pro týden od 23. února do 1. března

23. únor 1945

Dne 23. února 1945 na Ostravsko v rámci obhlídky nejdůležitějších průmyslových oblastí přijel říšský ministr hospodářství dr. Albert Speer. Svým soukmenovcům, kteří byli pod dojmem nedaleko stojící fronty stále více nakloněni myšlence útěku do říše, vysvětloval nutnost udržet výrobu a těžbu uhlí do posledního okamžiku. Teprve jsou-li průmyslové závody bezprostředně ohroženy nepřítelem, zdůrazňoval Speer, je možno uplatnit plán ARLZ, tj. plán "spálené země", spočívající v totálním zničení zbytku toho, co nebylo předtím odvezeno do Německa.

24. únor 1525

Dne 24. února 1525 je datována listina olomouckého biskupa Stanislava Thurza, která je dokladem biskupova mimořádného zájmu o prosperitu Ostravy. Protože biskupovi záleželo na tom, aby město bylo pevné a bezpečné a aby prosperovalo, a protože se zde sbíhaly hranice držav okolních knížat, nařídil, aby Ostravští prováděli opravy zdí, věží, parkánů, příkopů a jiných věcí potřebných k obraně. Pro lepší střežení mělo mít město ponocného, mělo opravovat cesty a zpevňovat břehy. Kvůli větší jistotě biskup Ostravským potvrdil držení gruntů se všemi hranicemi a mezemi.

28. únor 2000

Dne 28. února 2000 v Ostravě zemřel básník, textař a publicista Zbyšek Malý (narodil se 29. 3. 1938 ve Vsetíně). V 60. letech byl redaktorem časopisu Červený květ, psal a kreslil pro deník Nová svoboda. Pracoval v Čs. televizi Ostrava, kde byl dramaturgem. Spolupracoval s Čs. rozhlasem Ostrava, tvořil texty pro ostravskou skupinu Bukanýři. Připravoval hudební pořady Muzika bez kapelníka, Promenáda s Buřinkou, Cestami hudby aj. Stál u zrodu nové vlny ostravské populární hudby. Sám napsal asi 900 písní, několik desítek textů sborů, kantát atd.

Popisek k ilustraci:
Listina vydaná v roce 1525 olomouckým  biskupem Stanislavem Thurzem pro ostravské měšťany (z depozitáře Archivu města Ostravy).

Připravil Archiv města Ostravy