Historické kalendárium

pro týden od 16. února do 22. února

18. únor 1951

Dne 18. 2. 1951 zemřel v pouhých 48 letech v Londýně JUDr. Karel Zavadil, policejní komisař, odbojář a exulant. Syn kovářského mistra Vítkovických železáren se narodil 1. 2. 1903 ve Vítkovicích, vystudoval české gymnázium v Místku, 30. 6. 1932 promoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1931 nastoupil jako adjunkt na Policejní komisařství v Moravské Ostravě a záhy získal hodnost komisaře. V roce 1936 působil v Moravské Třebové, kde byl jmenován velitelem Stráže obrany státu. Mnichovská dohoda a obsazení Sudet jej vyhnaly do exilu, do polského Krakova. Spolu s ostravskými právníky Oldřichem Maláčem a Karlem Trojánkem vytvořili zpravodajskou skupinu, která udržovala styk s domovem. Od roku 1942 sloužil ve zpravodajském oddělení londýnského čs. ministerstva vnitra, stal se přednostou policejní sekce a převzal odpovědnost za bezpečnost prezidenta Edvarda Beneše. V roce 1944 ho doprovázel při  státní návštěvě v Moskvě. Po návratu z exilu začal být pro kritiku poměrů v SSSR pronásledován Státní bezpečností a rozhodl se proto s rodinou pro odchod do Anglie. I přes vážné zdravotní potíže se zapojil do protikomunistického odboje.

18. únor 1995

Dne 18. 2. 1995 navštívil Ostravu porubský rodák, hudební skladatel, klavírista, spisovatel a pedagog Ilja Hurník (nar. 1922). V Press clubu hotelu Polský dům besedoval s posluchači, přednesl úryvky ze svých literárních děl a představil ukázky z hudební tvorby. Jeho dílo je značně rozsáhlé, k tvorbě kompoziční a pianistické se přiřazuje i tvorba slovesná. V roce 1992 byl Hurníkovi udělen čestný doktorát Ostravské univerzity, v roce 1997 získal čestné občanství města Ostravy a v roce 2007 převzal státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

22. únor 1899

Dne 22. 2. 1899 se konala v Národním domě v Moravské Ostravě (nyní Divadlo Jiřího Myrona) ustavující schůze místního odboru Klubu českých turistů. Jeho vznik byl vyústěním záměrů pražského ústředí KČT pokrýt svou činností území Čech, Moravy a Slezska. Pro severovýchodní Moravu a Slezsko měla být centrem Moravská Ostrava. Prvním předsedou spolku zvolili Matyáše Halíka. Činnost odboru se zpočátku orientovala hlavně na pořádání výletů, převážně do Beskyd. Časem se přes odliv členů, změny ve vedení i dočasné ukončení činnosti dařilo KČT Moravská Ostrava rozšiřovat členstvo a naplňovat hlavní poslání spolku – značení cest, zřizování stezek a chodníků, výstavbu chat a útulen. Svoji první chatu v Beskydech postavil ostravský KČT roku 1907 na Ondřejníku. Největší rozmach činnosti zaznamenal klub ve 20. a 30. letech 20. století. KČT v Moravské Ostravě se stal největším turistickým spolkem v celé beskydské oblasti. Vybudoval novou Masarykovu chatu na Beskydě (1924), významně přispěl k výstavbě chaty na Lysé hoře (1934). Po únoru 1948 turistický spolek zanikl začleněním do centrálně řízené tělovýchovy a jeho majetek byl znárodněn. K obnovení činnosti KČT v Ostravě došlo po roce 1989.

Popisek k ilustraci:
Ilja Hurník při autorském čtení v Press clubu hotelu Polský dům v Ostravě (1995).

Připravil Archiv města Ostravy