Historické kalendárium

pro období od 26. ledna do 1. února

28. leden 1860

Dne 28. 1. 1860 se narodil ve Štěnovicích (okr. Plzeň) JUDr. Karel Fajfrlík, advokát, politik a organizátor veřejného života. Vystudoval české gymnázium v Plzni, Vysokou školu báňskou v Leobenu (Rakousko) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po prvních pracovních zkušenostech v Praze a Moravském Krumlově přijal v roce 1895 zaměstnání u advokáta Lhoty v Moravské Ostravě a po čtyřech letech si založil svou vlastní advokátní praxi. Spektrum jeho činnosti bylo pestré. Stál u založení divadelního ochotnického spolku (1897), Sokolské župy moravskoslezské, byl organizátorem jejích sletů (1902, 1908). Podporoval české podnikání na Ostravsku, jeho zásluhou se od roku 1905 konala výstava českých živnostníků a obchodníků, byl členem výboru Občanské záložny v Moravské Ostravě a představenstva filiálky Živnostenské banky. Inicioval vybudování stálého ostravského výstaviště. Od roku 1906 byl poslancem zemského sněmu v Brně za pokrokovou stranu a v letech 1918–1919 poslancem Revolučního národního shromáždění. Člen řady správních radách (např. Báňská a hutní společnost, Moravskoslezské elektrárny) se významně zapsal do historie regionu. Zemřel v Moravské Ostravě 8. 5. 1940.

31. leden 1823

Dnem 31. 1. 1823 je datován okamžik, kdy kaplan Kašpar Pittler odkázal veškerý svůj majetek ve prospěch budoucí nemocnice v Moravské Ostravě. Byl si vědom potřeby zřízení nemocničního zařízení z důvodu neudržitelných zdravotních poměrů vlivem rychlého a živelného rozmachu města.  Obě poslední vůle (první ze 30. 10. 1820) byly podkladem pro nadační listinu, kterou potvrzoval, že po své smrti věnuje veškerý majetek na zřízení nemocnice „pro zdejší chudé nemocné čeledíny a služky, kteří nemohou být nikde umístěni, pro zdejší chudé nemocné podruhy a chudé nemocné měšťany, potřebující péči a ošetření“. Pittlerův majetek čítal dům, pozemky a také hotovost (celkem 3600 zlatých) Tyto prostředky se staly počátečním jměním Pittlerovy nadace pro výstavbu městské nemocnice. Dostatek financí se podařilo nashromáždit do roku 1846, kdy se začalo stavět.

1. únor 1898

Dne 1. 2. 1898 byla v Moravské Ostravě otevřena pro veřejnost pobočka Živnostenské banky, stalo se tak v pronajatých kancelářských prostorách na Hlavní třídě 27 (dnes ulice 28. října) nemalou zásluhou advokáta Edmunda Palkovského. Rozhodnutí o tomto významném kroku padlo 16. 12. 1897  na jednání správní rady bankovního domu a bylo podloženo finančními potřebami místní střední a drobné podnikatelské vrstvy. Již v roce 1894 uzavřel bankovní dům prostřednictvím brněnské filiálky úvěrovou smlouvu s Vondráčkovým těžířstvem, jediným českým těžařským podnikem na Ostravsku. Do čela pobočky byl jmenován úředník centrály Jiří Valenta, v představenstvu pracovali Edmund Palkovský a Konstantin Grünwald.

Popisek k ilustraci:
Pittlerova poslední vůle vztahující se k výstavbě nemocnice v Moravské Ostravě (31. 1. 1823).

Připravil Archiv města Ostravy