Historické kalendárium

pro týden od 19. ledna do 25. ledna

19. leden 1904

Dne 19. 1. 1904 se ve Štramberku narodil spisovatel, literární historik a kritik, pedagog Zdeněk Bár. Působil nejprve v Praze, trvale se však usadil na Ostravsku. Zde vyučoval na gymnáziích v Ostravě a Hlučíně. Po 2. světové válce byl lektorem češtiny na univerzitě v Grenoblu (Francie). Po roce 1948 byl obviněn z podvratné činnosti proti tehdejšímu čs. režimu a až do roku 1960 byl vězněn. Po propuštění pracoval jako úředník, později se stal ředitelem Kulturního domu v Hlučíně. Jako básník i prozaik se rád vracel do minulosti svého kraje, sledoval jeho proměny, zvláště vliv průmyslové výroby na životy drobných lidí. Válečné události posílily epickou složku jeho románové tvorby, což se projevilo např. v díle Mstitelé. Jako literární historik a kritik věnoval pozornost zejména Petru Bezručovi a Vojtěchu Martínkovi. Zemřel v Ostravě 17. 7. 1980.

19. leden 1912

Dne 19. 1. 1912 navrhl zemský výbor v Brně zemskému sněmu z důvodů „mizerných poměrů, rvaček a bujarých pitek v hospodách“ Moravské Ostravy a přilehlých měst v době dělnických výplat vydání zákona o omezení tanečních zábav. Jakmile zákon vztahující se k markrabství Moravskému vstoupil v platnost, mohlo moravské místodržitelství každoročně vydávat nařízení o částečném nebo také úplném zákazu konání veřejných tanečních zábav ve stanovených dnech v „okresech průmyslových a dolových“. Zákazy tanečních zábav v době výplat platily i v meziválečném období.

21. leden 1913

Dne 21. 1. 1913 propukly nacionální bouře v boji o školy v Rychvaldu a v Polské (Slezské) Ostravě, které nedokázalo utišit ani jednání obecního výboru města Polská Ostrava. K uklidnění situace nepřispíval ani tisk, který podle národní příslušnosti zastával přesvědčení svých předáků a příslušníků jednotlivých politických stran. Zápas o českou a polskou školu dosáhl takových rozměrů, že svou intenzitou předčil i boj proti germanizaci školství na Ostravsku, protože jak česká, tak polská sociální demokracie viděla ve vyřešení otázky školství v regionu naplnění základních demokratických práv obou národů.

Popisek k ilustraci:

Stránka se zněním zákona o omezení tanečních zábav ze sbírky Zákonů a nařízení pro markrabství Moravské (1912).

Připravil Archiv města Ostravy