Historické kalendárium

pro týden od 5. ledna do 11. ledna

6. leden 1902

Dne 6. 1. 1902 se konala porada kvůli zavedení jednotného vyučování jazyka německého na českých školách v Moravské Ostravě vedená Rudolfem Ludwigem, ředitelem 1. České obecné a měšťanské školy v Moravské Ostravě (ul. Zámecká). Přítomni byli všichni správci moravskoostravských českých škol, jejichž úkolem bylo společnými silami vypracovat nové učební osnovy pro tento předmět. Výsledky jejich práce byly posléze předloženy školním úřadům ke schválení.

7. leden 1910

Dne 7. 1. 1910 v Opavě zemřel báňský technik, manažer a komunální politik František Russ (narodil se v roce 1835 v Malých Přílepech na Kladensku). Od roku 1871 působil jako závodní na dole František v Přívoze. Zasloužil se o jeho přestavbu na moderní mechanizovaný důlní velkozávod. V době svého působení na Ostravsku se výrazně angažoval v komunální politice. Na počátku 70. let 19. století byl zvolen do městské rady Přívozu a v letech 1873–1885 zastával funkci starosty této obce. Byl také činný v několika dobročinných spolcích v Přívoze a Opavě.

10. leden 1907

Dne 10. 1. 1907 proběhla schůze spolku podporujícího chudé žáky českých obecných a měšťanských škol, jehož předsedou byl jednomyslně zvolen Rudolf Ludwig, ředitel 1. České obecné a měšťanské školy v Moravské Ostravě. Na tomto zasedání bylo mj. schváleno vyslání 60 lékařem určených dětí na ozdravný pobyt do prázdninové osady v Zubří u Rožnova pod Radhoštěm, kterou spolek zřídil většinově na vlastní náklady. Tato organizace měla celkem přes 600 členů a značné finanční dary obdržela pro svou činnost od zemského výboru markrabství Moravského, obecního výboru v Moravské Ostravě, ústředního ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů aj.

Popisek k ilustraci:

Text školní kroniky, který obsahuje informace z porady pro stanovení osnov vyučování německého jazyka v Moravské Ostravě (školní rok 1901/1902).

Připravil Archiv města Ostravy