Historické kalendárium

pro týden od 15. prosince do 21. prosince

17. prosinec 1919

Dne 17. 12. 1919 stávkovali úředníci moravsko-ostravské radnice mezi osmou a devátou hodinou ranní proti zavedení dvojího úřadování, na němž se usnesla správní komise města. Dosud pracovní doba úředníků končila ve dvě hodiny odpoledne. Podle nového nařízení se úřadovalo od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin, takže si své záležitosti mohli pohodlněji vyřizovat i obyvatelé města, jejichž pracovní doba byla delší. V sobotu se pracovalo od 8 do 13 hodin. Dvojité úřadování bylo již dříve zavedeno na radnici ve Slezské Ostravě, v prosinci k němu přistoupili např. v Přívoze.

18. prosinec 1900

V úterý 18. 12. 1900 se na hlavním náměstí v Moravské Ostravě poprvé rozsvítily dvě obloukové elektrické pouliční lampy. Efekt ovšem neodpovídal očekáváním. Podle německého přísloví „Wo viele Licht ist, auch viel Schatten“ (kde je mnoho světla, je také velký stín) bylo podle místního tisku více stínu než světla. Mělo se za to, že lampy visí příliš vysoko a světlo tak svítí na střechy domů a ne na náměstí.  Nejednalo se o první elektrické lampy ve městě. Veřejné elektrické osvětlení se zavádělo již v r. 1898. Vzhledem k drahému provozu se však více nerozšířilo. Lampy trpěly poruchami, lidé si stěžovali na jejich slábnoucí světlo a docházelo dokonce k pádům lamp vinou špatného upevnění. V r. 1900 je ve městě doloženo pouze 27 celonočních obloukových lamp, 7 půlnočních a 2 půlnoční žárovkové lampy. Většina z nich byla upevněna na stožárech, jen několik viselo na drátových převěsech nad ulicí.

19. prosinec 1718

Dnem 19. 12. 1718 je datována zpráva přerovského krajského hejtmana zemskému hejtmanství v Brně. Uvádí se v ní, že městečko Ostrava upadlo v důsledku špatných časů do takové bídy, že část jeho obyvatel nemůže ani řádně vést svá hospodářství, takže pro velkou chudobu opustili své chalupy a pole, z nichž se staly úplné poustky. Hradby se pro zchátralost zřítily, takže město není uzavřeno. Město bylo zasaženo morem, navíc je mnohokrát postihly povodně, neúrody a jiné kalamity. Ve špatném stavu shledal hejtman rovněž obchod, týdenní trhy se již po 30 let téměř nekonaly. Další výdaje znamenal pobyt vojenské posádky o 120 mužích, jejíž poddůstojníci a mušketýři si rovněž stěžovali, že při takové mizérii si nemohou opatřit dostatek potravin, otopu, svíček a sena pro koně. Na závěr své zprávy hejtman důrazně doporučil, že pro velkou bídu by bylo nejlépe posádku odvelet do nějakého pohodlnějšího města, což nakonec trvalo ještě více než půl roku.

Popisek k ilustraci:

Oblouková lampa na Masarykově náměstí (začátek 20. století)

Připravil Archiv města Ostravy