Historické kalendárium

pro týden od 22. prosince do 28. prosince

24. prosinec 1807

Přípisem z 24. 12. 1807 vyhlásil přerovský krajský úřad v Hranicích přísná opatření proti lichvě s dobytkem, protože se prý v Moravské Ostravě rozmohl nešvar několikerého prodeje téhož kusu dobytka, který je tak předražen. Je nutné zpřísnit trhový dozor a o prodejích a koupích vést protokol, který bude po podpisu mýtného úřadu, kam se každý kupec musí dostavit kvůli zdanění, odevzdán krajskému úřadu. Nakonec krajský úřad přikázal magistrátu, že musí pro trh najít jiné místo, protože za nynějšího stavu se vepři snadno rozbíhají do ulic, kde je pak možno uzavírat pokoutní obchody. Tržiště mělo být rozhodně vně městských hradeb. Z hlavního náměstí na tzv. Svinský trh (dnešní Smetanovo náměstí) se obchod s dobytkem přesunul až v říjnu 1808.

26. prosinec 1907

Dne 26. 12. 1907 se odehrál poslední souboj mistrovství Moravy v řecko-římském zápase, které probíhalo celý prosinec v cirkuse Omankofský v Přívoze. Turnaje se účastnili čeští zápasníci bratři František a Gustav Frištenští, 130 kg vážící Bauer z Bavorska, Trippold z Balkánu známý jako „turkobijec“ a další borci ze Štýrska, Dánska, Srbska, Německa i Čech. Hvězdou byl světově proslulý Gustav Frištenský, který vybojoval první místo. Mezi čtyři vítěze rozdělil ředitel cirkusu Omankofský 2200 korun a první tři získali rovněž čestné ceny, které si mohla veřejnost prohlédnout ve výkladní skříni u „Sterna“ na Hlavní třídě (dnes 28. října), hned vedle obchodního domu Rix. Vítěz získal stříbrný věnec, druhý Bauer sochu a třetí Trippold hodiny. František Frištenský skončil na čtvrtém místě.

27. prosinec 1898

Dne 27. 12. 1898 zemřel v Opavě vydavatel a novinář Franz Wattolik. V letech 1875–1878 vydával první moravsko-ostravský časopis, čtrnáctideník Local-Anzeiger für Mährisch Ostrau und Umgebung. V r. 1883 začal vydávat týdeník Mährisch-schlesischer Grenzbote, vlastnil vydavatelství a tiskárnu v Moravské Ostravě, v níž zaměstnával 24 lidí. Na Hlavní ulici (dnes 28. října) provozoval knihkupectví, kde nabízel umělecká díla, muzikálie, hudební nástroje a starožitnosti, pořádal výstavy. Situace byla v té době velmi nepříznivá, české obyvatelstvo německé noviny nečetlo a většina Němců z vyšších vrstev si nechávala noviny posílat z Vídně. Wattolik si proto musel přivydělávat vydáváním příležitostných tisků, např. hracích karet, obálek, dopisních papírů aj. Ani to jej nezachránilo a v r. 1887 vyhlásil úpadek. Kromě několika prací týkajících se dějin Ostravy je rovněž autorem historicky cenného adresáře pro Moravskou Ostravu a okolí z r. 1899.

Popisek k ilustraci:

Zkušební vydání čtrnáctideníku Local Anzeiger für Mährisch Ostrau und Umgebung ze 17. 12. 1875.

Připravil Archiv města Ostravy