Historické kalendárium

pro týden od 8. prosince do 14. prosince

8. prosinec 1898

Dne 8. 12. 1898 se ve Vsetíně narodil hudební skladatel, pedagog a sbormistr František Míťa Hradil. Vyučoval na ostravských hudebních školách, od roku 1925 působil jako ředitel Masarykova ústavu hudby a zpěvu v Moravské Ostravě. V čele školy stál až do roku 1953, kdy byla jeho a Kubínovou zásluhou tzv. „profesionální větev“ školy přebudována v pozdější ostravskou konzervatoř. V r. 1956 nastoupil jako ředitel Vyšší hudebně pedagogické školy v Praze. Hradil stál rovněž u zrodu Kruhu přátel vážné hudby a podílel se na založení Ostravského symfonického orchestru. V r. 1919 působil jako sbormistr v hornickém pěveckém kroužku Lyra ve Vítkovicích, kde vzniklo jeho druhé jméno Míťa. V letech 1925–1956 vedl Sokolské pěvecké sdružení župy moravskoslezské a těšínské Jana Čapka (pozdější Pěvecké sdružení ZK Dolu Hlubina). František M. Hradil zemřel 6. 8. 1980 v Ledči nad Sázavou.

10. prosinec 1910

Dne 10. 12. 1910 přivítala první hosty kavárna Bellevue (později U Říšského mostu) umístěná na frekventovaném místě v blízkosti mostu spojujícího Moravskou a Polskou Ostravu. V novostavbě byl zřízen rovněž hotel, pivnice, zvláštní místnost k podávání snídaně a tzv. American bar. Kavárna Bellevue patřila k nejvyhlášenějším zábavním podnikům. Kavárník Georg Schmecher neváhal k pobavení hostů investovat prostředky na angažování vyhlášených orchestrů a kabaretů. Jedinečnou podívanou připravila kavárna svým návštěvníkům angažováním americké Johnson-Compagnie. Publikum fascinovaně sledovalo především vystoupení egyptské bosé tanečnice Mahrome Aranaz, která předvedla Tanec smrti na hudbu Camilla Saint-Säense a Opium, kde ztělesnila účinky této drogy.  Jak napsal místní tisk: „Nemůže dnes být pochyb, že v kavárně Bellevue máme prvotřídní zábavní podnik, který jsme dosud v Mor. Ostravě postrádali. Při vynikající kvalitě programu se není co divit, že varietní a kabaretní večery jsou denně obzvláště silně navštěvovány a že veselý ruch v tomto podniku často trvá až do ranních hodin.“

11. prosinec 1829

Dne 11. 12. 1829 udělilo zemské gubernium v Brně po dlouhých urgencích a přímluvách lékárníku Severinu Johannymu koncesi k provozování lékárny v Moravské Ostravě. Jeho potvrzením do funkce samostatného lékárníka nastala nová kapitola v ostravském lékárnictví. První ostravská lékárna fungující od r. 1799 se tak dostala do rukou člověka neobyčejně schopného a houževnatého, který si do svého povolání přinesl zkušenosti starého lékárenského rodu z Bílska. Johanny rozšířil okruh působnosti lékárny U zlaté koruny daleko do kraje. Lékaři a ranhojiči vzdálení i několik desítek kilometrů neváhali vybavovat své domácí lékárničky léčivy z Johannyho lékárny. Nezřídka byla úroveň lékárny U zlaté koruny stavěna do jedné řady s nejlepšími lékárnami vídeňskými.

Popisek k ilustraci:

Lékárna U Zlaté koruny (čtvrtý dům zleva), konec 19. století, nároží Masarykova náměstí a Solné ul. Lékárna zde byla umístěna od r. 1832.

Připravil Archiv města Ostravy