Historické kalendárium

pro týden od 24. listopadu do 30. listopadu

25. listopad 1922

Dne 25. 11. 1922 se v Porubě narodil skladatel, klavírista, spisovatel a pedagog Ilja Hurník (zemřel 7. 9. 2013 v Praze). Klavírní hru začal studovat v Ostravě, v Praze, kam se rodina přestěhovala v roce 1938, pokračoval na mistrovské škole konzervatoře. Prosadil se jako ceněný interpret klavírního díla francouzských impresionistů a skladeb L. Janáčka. Ve své rozsáhlé tvorbě čerpal inspiraci z hudebního folkloru Slezska a severní Moravy (kantáta Maryka, balet Ondráš aj.), později také z antických a biblických námětů (např. opery Mudrci a bloudi, Diogenes), dále je autorem řady komorních a symfonických skladeb. V letech 1958–1976 působil Hurník jako sólista Státní filharmonie v Ostravě, od r. 1970 na pražské konzervatoři, 1974–1979 i na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Jako spisovatel proslul sbírkami povídek (Trubači z Jericha, Kapitolské husy ad.), na mládí vzpomínal v knihách Dětství ve Slezsku a Závěrečná zpráva. Hurník je autorem rozhlasových her, předloh pro filmové či televizní zpracování. V roce 1997 byl jmenován čestným občanem Ostravy, prezident republiky Václav Klaus jej vyznamenal Medailí Za zásluhy (2007). Jeho vztah ke Slezsku byl oceněn udělením Ceny Petra Bezruče (2012) a jmenováním čestným členem Matice slezské.

25. listopad 1963

Dne 25. 11. 1963 byl zahájen provoz v nové městské poliklinice v Ostravě-Porubě na Gottwaldově ulici (dnes Opavská). Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví a čelní představitelé Severomoravského kraje. Stavba byla zahájena v roce 1959 a náklady dosáhly téměř 20 milionů korun. V budově bylo zpočátku soustředěno 9 obvodních lékařů a další odborné služby včetně zubních. K dvěma operačním sálům, zubní chirurgii a dalším zařízením v dalším roce přibyly pavilony s pohotovostní a posudkovou službou, plicní oddělení, elektroléčba, vodoléčba, rehabilitační a dětské oddělení. Otevřením polikliniky se podstatně zlepšila dostupnost zdravotní péče pro obyvatele obvodu.

30. listopad 1950

Dne 30. 11. 1950 byl v ostravsko-karvinském revíru dán do provozu první uhelný kombajn. Byl to širokopokosový kombajn Donbas sovětské výroby. Nejúspěšnější bylo jeho nasazení na Dole Zárubek v roce 1951. Celkem bylo v tomto roce v revíru pomocí kombajnů vytěženo jen 0,3 % uhlí. Do roku 1957 stoupla kombajnová těžba na 7,4 %. K výraznějšímu růstu mechanizace dobývání došlo od roku 1958, kdy se začaly ve větší míře zavádět tzv. úzkopokosové kombajny, které podmínkám OKR lépe vyhovovaly. V roce 1960 byla kombajny dobývána již více než čtvrtina celkové těžby.

Popisek k ilustraci:

Poliklinika v Porubě (1964).

Připravil Archiv města Ostravy