Historické kalendárium

pro týden od 10. listopadu do 16. listopadu

10. listopad 1925

Dne 10. 11. 1925 byla sňata makovice z moravskoostravské radniční věže (dnešní Ostravské muzeum). Správa města Moravské Ostravy se rozhodla v roce 1925 provést rekonstrukci poškozené radniční věže, jež byla renovována naposledy v roce 1874. Velká a malá kopule věže, pokryté měděným a cínovým plechem, byly tak poškozeny, že musely být nahrazeny novou krytinou. Úplně musela být též vyměněna makovice věže. Ta byla otevřena za přítomnosti zvláštní komise v čele se starostou města Janem Prokešem a archivářem Aloisem Adamusem. Bylo v ní nalezeno pouzdro s opisy listin z roku 1730 a 1829, výkaz o tržních cenách z roku 1874, dva výtisky vídeňských novin Neues Wiener Blatt z téhož roku a stejně datovaný pamětní list Promemoria, který obsahuje řadu zajímavých a závažných údajů o tehdejších událostech ve městě Ostravě.

13. listopad 1948

Dne 13. 11. 1948 zemřel v Mariánských Horách vynikající školní a kulturní pracovník Alois Schallenberger. Narodil se 26. 1. 1865 v Tovačově, vystudoval gymnázium v Přerově, začal studovat klasickou filologii na univerzitě v Praze, po smrti otce však musel studia ukončit. V roce 1887 přijal místo učitele, vyučoval na Slovácku, Valašsku a posléze na Ostravsku, kde se v roce 1892 stal správcem jednotřídní obecné školy v Proskovicích. Působil tam do roku 1901, kdy nastoupil na chlapeckou školu v Mariánských Horách a stal se zde později také ředitelem. Od založení místního Sokola v roce 1902 byl ve výboru jednoty a vystřídal ještě funkce náčelníka, vzdělavatele, starosty, místostarosty a knihovníka. Kromě jiného byl také členem místní obecní samosprávy, školních úřadů, spořitelny, mnoha spolků a ředitelem živnostenské školy, kterou roku 1903 zřídil a vedl třicet let. Je autorem několika pojednání o vývoji a stavu českého školství na Ostravsku na počátku 20. století.

13. listopad 1723

Dne 13. 11. 1723 olomoucký biskup kardinál Wolfgang Hannibal Schrattenbach schválil přenesení děkanského úřadu z Moravské Ostravy do Bílovce. Do té doby spravovalo ostravské děkanství značnou část hukvaldského panství. Vizitační cesty děkana byly pro město značnou finanční zátěží, kterou vzhledem k chudobě města nebylo schopné náležitě finančně pokrýt. Zrušení souviselo patrně i s reorganizací církevní správy, kdy docházelo ke zmenšení správních obvodů. Prestiž Ostravy tím ovšem utrpěla. Po Bílovci byla Moravská Ostrava spravována děkanstvím v Místku, v Moravské Ostravě byl děkanský úřad obnoven až v roce 1907 pro farnosti Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Zábřeh, Stará Bělá, Stará Ves a Hrabová.

Popisek k ilustraci:

Alois Schallenberger (foto ze školní kroniky obce Proskovice).

Připravil Archiv města Ostravy