Historické kalendárium

pro týden od 3. listopadu do 9. listopadu

4. listopad 1389

Dnem 4. 11. 1389 je datováno privilegium olomouckého biskupa Mikuláše z Rýzmburka, jímž dává městu Moravské Ostravě právo odúmrti, tj. právo odkazovat v závěti volně majetek i těm ostravským měšťanům, kteří neměli vlastní děti, nebo jejichž dědici od nich byli pobytem vzdáleni. Zároveň biskup požaduje, aby si město pořídilo lepší opevnění, vzhledem k jeho poloze v pohraničí olomouckého biskupství, a aby měšťané byli v jeho obraně statečnější.

8. listopad 1987

Dne 8. 11. 1987 zemřel v Ostravě spisovatel, literární historik, překladatel, publicista a rozhlasový pracovník Milan Rusinský (narodil se 10. 2. 1909 v Litovli). Od roku 1933 do poloviny 50. let pracoval v ostravském rozhlase jako hlasatel, literární tajemník, posléze jako dramaturg a programový vedoucí. V letech 1954–1960 byl tajemníkem ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů. Následně do roku 1962 byl kronikářem a archivářem propagace Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, pak, až do odchodu do důchodu v roce 1969, bibliografem krajské knihovny. Spoluinicioval založení Slezského ústavu a Památníku Petra Bezruče v Opavě. Je autorem scénáře k filmu Poslední výstřel, rozhlasové hry Ondráš a dalších dramatizací. Publikoval především recenze o knihách a divadle (např. v Národních listech, Literárních novinách, Lidové demokracii, později v Ostravském kulturním zpravodaji). Sám je autorem několika knih, které jsou spjaty s Ostravskem a Opavskem (Návrat a jiné prózy, Němečtí Slezané, Hladové dni, Bludička slávy, Cesta k horám). Přeložil do češtiny dva romány slezského spisovatele píšícího a žijícího v Německu Augusta Scholtise, rodáka z Bolatic na Hlučínsku (Baba a její děti, Železárny).

9. listopad 1932

Dne 9. 11. 1932 zahájil činnost Klub přátel moderní kultury v Moravské Ostravě, který byl sekcí Kulturní rady pro širší Ostravsko. Jeho cílem byla propagace nových uměleckých směrů především v oblasti literární. Na počátku sdružoval pouze několik osobností mj. režiséra Jana Škodu, výtvarníka Jana Sládka, spisovatele Zdeňka Bára, historika a archiváře Leopolda Peřicha. Časem přibylo několik dalších představitelů kulturního života, klub však neměl nikdy velkou členskou základnu. Jeho činnost spočívala především v pořádání večerů poezie a veřejného čtení, ve kterých účinkovali herci Národního divadla moravskoslezského. Akce se konaly v prostorách Domu umění nebo v divadle. Poslední z nich byla vernisáž kreseb a karikatur Adolfa Hoffmeistra a Antonína Pelce 11. září 1937.

Popisek k ilustraci:

Milan Rusinský před rozhlasovým mikrofonem.  

Připravil Archiv města Ostravy