Historické kalendárium

pro týden od 29. září do 5. října

1. říjen 1984

Dne 1. 10. 1984 byl slavnostně otevřen dlouho očekávaný obchodní dům Prior na náměstí Lidových milicí (dnes Masarykovo) v Moravské Ostravě s prodejní plochou 5726 m². Byl to tehdy největší Prior v Severomoravském kraji a čtvrtý v pořadí v rámci celé ČSSR. Ve více než třiceti odděleních nabízel podle tehdejšího tisku úplný sortiment „od jehly po motocykly". Pro pohodlí spotřebitelů byly zřízeny pojízdná schodiště, šest výtahů – osobní i nákladní a terasa, která umožňovala přesun do domu obuvi.

3. říjen 1916

Dne 3. 10. 1916 se ve Svinově narodil Adolf Musálek. Od roku 1935 navštěvoval vojenskou leteckou školu v Prostějově a po jejím absolvování byl přidělen jako letec k osmé čs. letce ve Vyškově. Půl roku po Mnichovském diktátu odešel do odboje. V září 1940 byl ve Velké Británii po dokončení přeškolovacího výcviku zařazen jako pilot k 311. čs. bombardovací peruti RAF (Royal Air Force), která prováděla nálety na cíle v Německu a okupované Evropě. V Anglii nalétal 53 bombardovacích letů. Zahynul spolu s celou posádkou 29. 8. 1943 po havárii letounu Liberator startujícího z jižní Anglie z letiště Beaulieu k operačnímu letu. Dne 1. 9. 1943 byl pohřben na vojenském hřbitově v Brookwoodu u Londýna. U příležitosti oslav 28. 10. 1997 byly u Památníku odboje v Husově sadu v Ostravě předány urny s prstí hrobů těch, kteří se nevrátili zpět do vlasti. Mezi nimi byla i urna rotmistra Adolfa Musálka, bývalého občana Martinova.

4. říjen 1854

Dne 4. 10. 1854 moravské místodržitelství v Brně schválilo spolková statuta obnoveného střeleckého spolku v Moravské Ostravě. Obsahovala 24 paragrafů, které stanovily podmínky přijetí za člena spolku, členské povinnosti, způsob volby představenstva spolku. Prvořadým účelem a náplní spolku bylo „cvičení ve střelbě na terč a družná zábava v mezích zákona". Střelecké exhibice, ať už to byla pravidelně konaná nedělní cvičení ve střelbě, takzvané císařské střelby v den císařových narozenin, nebo osm dní trvající královské střelby, přitahovaly obrovské množství zájemců z Moravské Ostravy a okolí a byly společenskou událostí.

Střelnice spolku se v období 1852–1891 nacházela na pravém břehu Ostravice, naproti vyústění dnešní Střelniční ulice. Její součástí byla 133 metrů dlouhá střelecká dráha s lapačem kulí a postranními ochrannými zdmi. Od roku 1892 stála nová střelnice na levém břehu řeky Ostravice, v tzv. Cinglu, v místech dnešní Nové radnice.

Popisky k ilustracím:

(1) Členové moravskoostravského střeleckého spolku na počátku 20. století.

(2) Jubilejní medaile k 50. výročí založení německého střeleckého spolku (1902).

Připravil Archiv města Ostravy