Historické kalendárium

pro týden od 22. září do 28. září 2014

23. září 1912

Dne 23. 9. 1912 se v Moravské Ostravě narodila učitelka a sportovkyně Růžena Beinhauerová. Pocházela z rodiny místního stavitele Františka Dostála. Studovala na dívčím reálném gymnáziu ve Slezské Ostravě a Masarykově univerzitě v Brně, kde později též působila na pedagogické fakultě jako asistentka na katedře tělesné výchovy. Byla nejlepší prvorepublikovou čs. lyžařkou, několikanásobnou mistryní republiky, reprezentovala Československo na zimních olympijských hrách 1936 a na mistrovství světa 1938. Patřila rovněž k průkopnicím ženského basketbalu a po druhé světové válce byla čs. reprezentantkou ve veslování. V roce 1935 se ve Vítkovicích provdala za Ing. Karla Beinhauera z Brna, který rovněž závodil v lyžování a který se po okupaci českých zemí zapojil do protinacistického odboje jako poručík 313. stíhací perutě RAF. Růžena Beinhauerová zemřela 16. 5. 1968.

26. září 1945

Dne 26. 9. 1945 zahájil v Ostravě činnost mimořádný lidový soud, ustanovený na základě tzv. velkého retribučního dekretu k potrestání nacistických zločinců, zrádců a kolaborantů. Do ukončení své činnosti 3. 5. 1947 projednal tribunál celkem 1636 případů. Více než polovina souzených osob byla německé národnosti, 41 obžalovaných bylo odsouzeno k trestu smrti, stejný počet k doživotí. Drtivá většina obviněných byla potrestána několikaletým žalářem, který si odpykávali v kárném pracovním táboře ve Vítkovicích. Drobnější provinění, stíhaná na základě tzv. malého retribučního dekretu, se projednávala v mimosoudním řízení před trestními nalézacími komisemi, sankce měly formu peněžních trestů. Bohužel rychlost, s níž byla celá veřejná očista prováděna, a nedostatečná nezávislost soudu i komisí způsobily, že docházelo rovněž k přehmatům a nespravedlnostem a že se nezabránilo osobním mstám.

28. září 1924

Dne 28. 9. 1924 byla moravskoostravským odborem Klubu čs. turistů slavnostně otevřena Masarykova chata na Beskydě. Základní kámen stavby byl položen na jaře téhož roku. Měla celkem tři hostinské místnosti, deset pokojů a dvě společné noclehárny s kapacitou asi 50 lůžek. Stavební investice včetně vybavení přišla na 430 tisíc Kč. Turistická chata byla záměrně umístěna v tzv. Zadních horách, v části Beskyd nacházející se na moravsko-slovenském pomezí, mezi prameny moravsko-slezské Ostravice a slovenské Kysuce. Její symbolický charakter měla umocňovat pamětní deska, vyrobená ve frýdlantských železárnách a nesoucí text: „Zbudována v pátém roce samostatnosti naší republiky, za I. presidenta jejího T. G. Masaryka“. Slavnostní otevření se stalo malou národní manifestací, stejně jako vztyčení sloupu česko-slovenské vzájemnosti o deset let později. Chata fungovala do 7. 3. 1952, kdy vyhořela.

Popisek k ilustraci:

Masarykova chata na Beskydě, postavená podle projektu architekta Jaro Čermák z Místku.

Připravil Archiv města Ostravy