Historické kalendárium

pro týden od 8. září do 14. září

10. září 1860

Dne 10. 9. 1860 se v Radvanicích v rodině majitele místního pivovaru narodil architekt a stavitel Felix Neumann. Studoval na opavském gymnáziu a poté na vysokých technických školách ve Vídni a v Berlíně, kde také praktikoval u předních stavebních firem. V roce 1889 se vrátil do Moravské Ostravy, aby se zde etabloval jako samostatný stavitel a otevřel zde první skutečnou projekční kancelář. Stylový záběr jeho tvůrčí činnosti sahal od pozdního historismu až k pozdním fázím secese, do ostravského prostředí vnesl řadu impulsů německé soudobé velkoměstské architektury (severská neorenesance, klasicizující variace). Stal se jedním z nejvýznamnějších ostravských tvůrců dekorativní secese. Před rokem 1914 navrhl a postavil množství činžovních a obytných domů vilového typu pro zákazníky z řad podnikatelské, vzdělanostní a honorační buržoazie. Stavěl též veřejné budovy (např. Německý dům, ředitelství vítkovických dolů, synagogu ve Vítkovicích), domy v dělnických koloniích a průmyslové objekty. Sám podnikal jako stavební investor. Zemřel 5. 6. 1942 v Moravské Ostravě.

12. září 1424

Dnem 12. 9. 1424 je datován zápis Jana Jičínského z Kravař a z Fulneka v zemských deskách opavských, jímž připsal věnem své druhé manželce Anežce, dceři opavského knížete Přemka, roční důchody mimo jiné ze vsí Krásné Pole, Martinov a Polanka (dnes Polanka n. O.). Jedná se o první zmínku o těchto obcích zachovanou v písemných pramenech. Vsi vznikly daleko dříve před tímto datem, pravděpodobně už v době rané kolonizace či jejího doznívání ve 13. století. Proces středověkého osidlování se ostatně odráží také jejich v názvech: Krásné Pole naznačuje, že ves byla založena v místě mimořádně vhodném k zemědělskému obdělávání, místní jméno Martinov je odvozeno od osobního jména lokátora vsi, blíže neznámého Martina (ves Martinova či lidé Martinovi) a pojmenování Polanky odkazuje k vymýcené ploše v hustě zalesněném prostředí.

13. září 1919

Dne 13. 9. 1919 se konala v Moravské Ostravě porada zástupců československé vlády a národních výborů za předsednictví správce zemské vlády slezské Josefa Šrámka o rozhodnutí Pařížské mírové konference ve věci řešení československo-polského sporu na Těšínsku a o bezpečnostní situaci v regionu. Schůzce byl přítomen mimo jiné velitel čs. vojska na Těšínsku gen. Armand Charles Philippe a ministr vnitra Antonín Švehla, pozdější ministerský předseda, vůdce agrární strany a jeden z nejschopnějších politiků předmnichovské republiky. Následujícího dne se oba zúčastnili zasedání Národního výboru slezského na radnici ve Slezské Ostravě. Zástupci místní správní komise využili příležitosti k tomu, aby Švehlu požádali o podporu jejich záměru povýšit obec na město a změnit její úřední název z Polské na Slezskou Ostravu, což se také zanedlouho podařilo.

Popisek k ilustraci:

Projekt vlastního domu architekta Felixe Neumanna z roku 1902, který dodnes stojí na rohu ulic Českobratrské a Přívozské v Moravské Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy