Historické kalendárium

pro týden od 25. srpna do 31. srpna

27. - 28. srpen 1935

Ve dnech 27. a 28. 8. 1935 navštívili Moravskou Ostravu delegáti 6. mezinárodního obchodního kongresu, který se měl počátkem září konat v Praze vůbec poprvé v Československé republice. Celkem 113 účastníků z jednadvaceti zemí bylo přivítáno v zasedací síni městského zastupitelstva v Nové radnici starostou Janem Prokešem, zástupci státních úřadů, zdejších obchodních a průmyslových kruhů. Po slavnostním obědě v radniční restauraci pokračovali delegáti exkurzí do Vítkovických železáren, kde se jich ujal generální ředitel Oskar Federer, který hosty seznámil s významem Ostravska pro ekonomiku ČSR. Pozitivním dopadem návštěvy byla bezpochyby možnost navázání nových mezinárodních obchodních kontaktů, tolik potřebných právě v těžkém období velké hospodářské krize třicátých let 20. století.

30. srpen 1908

Dne 30. 8. 1908 se konalo první veřejné vystoupení tělocvičné jednoty Sokol v Hrušově, založené 12. ledna téhož roku. Průmyslový Hrušov patřil spolu s Moravskou Ostravou, Vítkovicemi a Přívozem k těm ostravským obcím, kde v obecní správě dominovali Němci; proto i vznik hrušovského Sokola byl přijat jak ze strany úřadů, tak i místních německých spolků se značnou nelibostí. Dokladem toho je i fakt, že veřejné cvičení, plánované původně již na 26. července, bylo úředně zakázáno pod smyšlenou záminkou, že v obci vypukla epidemie neštovic. Až po zákroku poslance Dr. Bohumila Šavrdy mohl hrušovský Sokol své první veřejné cvičení s měsíčním zpožděním uskutečnit. Akce byla hojně navštívena i Čechy ze sousedních ostravských obcí a stala se velkou národní manifestací.

31. srpen 1953

Tramvajová doprava z centra Ostravy (od Smetanova náměstí) do Nové huti v Ostravě-Kunčicích byla slavnostně zahájena dne 31. 8. 1953 po dokončení úseku z Hranečníku do Kunčic. Při cestě do centra města se však zprvu muselo na Hranečníku přestupovat na úzkorozchodnou dráhu Ostrava-Karviná. Přímé spojení bylo umožněno až o dva roky později stavbou normálně rozchodné trati souběžné s úzkokolejkou.

Popisek k ilustraci:

Plakát, který avizuje první sokolské cvičení v Hrušově v původním termínu 26. července 1908.

Připravil Archiv města Ostravy