Historické kalendárium

pro týden od 18. srpna do 24. srpna

18. srpen 1965

Dne 18. 8. 1965 zemřel v Ostravě-Mariánských Horách průkopník sportu na Ostravsku, dlouholetý člen Sokola Antonín Záviš (* 6. 6. 1883 v Místku). Spolu s Milošem Zapletalem patřil k nejvýznamnějším propagátorům lehké atletiky na Ostravsku. V roce 1902 stál u zrodu sokolské jednoty v Mariánských Horách, byl iniciátorem vybudování první závodní běžecké dráhy na Ostravsku na hřišti pod Hulváckým kopcem, zapojil se také do výstavby sokolského stadionu v Mariánských Horách (dříve TJ Baník, dnes TJ Sokol). Od roku 1918 byl náčelníkem Sokolské župy moravsko-slezské. Pronásledován a vězněn byl jak za nacistické okupace, tak po nástupu komunistického režimu v roce 1948. Závěr života Záviš strávil v ústraní a v naprostém zapomenutí.

22. srpen 1901

Ke dni 22. 8. 1901 je datován výnos ministerstva vnitra ve Vídni, kterým byl název obce Lhotka změněn na Mariánské Hory. Původní název obce Čertova Lhotka začal být s růstem významu obce pozvolna pociťován jako nevhodný a také obecní úřad používal jen pouhé označení Lhotka (Lihotka) u Moravské Ostravy. To však vedlo vzhledem k velkému počtu Lhot a Lhotek k potížím v poštovním styku. V březnu 1900 se obecní výbor usnesl na přejmenování obce na Ostravskou Lhotku. Obecní tajemník Jan Grmela však s tímto návrhem nesouhlasil a prosadil název Mariánské Hory, odvozený ze skutečnosti, že v obci probíhala důlní činnost (termín „hora" nebo „hory" se v pomístních názvech vztahuje často nejen k vyvýšenině, nýbrž i k místu, kde se doluje) a že se zde nacházely dvě kapličky Panny Marie, jíž měl být zasvěcen i nový farní kostel.

23. srpen 1901

 

Na základě výnosu ministerstva kultury a vyučování ve Vídni ze dne 23. 8. 1901 byla v Polské Ostravě zřízena první česká měšťanská škola ve Slezsku. Jednalo se o školu chlapeckou, pro niž byla v letech 1901–1902 vystavěna budova v prostoru dnešní Hřivnáčovy ulice mezi kostelem sv. Josefa a zrušeným Dolem Trojice. Během krátké existence školy zvané U Kostela v ní vedle měšťanské školy chlapecké působila též obecná škola chlapecká, první dva ročníky v roce 1905 založeného samostatného českého učitelského ústavu a česká měšťanská škola dívčí. Od roku 1903 v ní byla umístěna nově zřízená živnostenská škola pokračovací s českým jazykem vyučovacím, určená pro výchovu řemeslnického dorostu. Už v témže roce se však na budově začaly objevovat škody způsobené důlní činností. Poté, co začalo hrozit její zřícení, byla v roce 1930 zbourána.

Připravil Archiv města Ostravy