Historické kalendárium

pro týden od 11. srpna do 17. srpna

11. srpen 1935

V neděli 11. 8. 1935 byl v Moravské Ostravě při příležitosti 25 let trvání odborného společenstva holičů, kadeřníků a vlásenkářů zahájen sjezd kadeřníků, jehož se zúčastnilo 600 delegátů z celé Československé republiky. V rámci sjezdu proběhla v Národním domě soutěž holičských učňů a učnic v ondulování a odborném stříhání vlasů, večer pak soutěž členů společenstva v česání dam o ceny, ve vodové ondulaci a v ondulování železem. Kromě toho kadeřníci předvedli účesy z různých historických epoch.

12. srpen 1945

SvobodaDne 12. 8. 1945 se na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích konala vojenská přehlídka, při níž ministr národní obrany generál Ludvík Svoboda vyznamenal 22 příslušníků 1. čs. samostatné tankové brigády. Kromě toho dekoroval prapor brigády československým válečným křížem a medailí za chrabrost. Zástupci měst Moravská Ostrava a Frýdek připnuli na prapor pamětní stuhy, aby vyjádřili dík a úctu vojákům, kteří osvobozovali Ostravsko.

15. srpen 1380

Ke dni 15. 8. 1380 je datována první písemná zmínka o vsi Kunčičkách (dnes část městského obvodu Slezská Ostrava). Pochází z listiny těšínského vévody Přemka, který ze svého vlastnictví postoupil Arnoštovi z Tvorkova slezskoostravský hrad a Kunčičky výměnou za dědičné těšínské fojtství. K odlišení od Kunčic byla ves zpočátku nazývána buďto Nové Kunčice (což je i případ zmíněné listiny) nebo Malé (Menší) Kunčice. Zdrobnělý název Kunčičky vznikl až v roce 1921.

17. srpen 1945

V ostravském sociálně demokratickém deníku Československá demokracie byl 17. 8. 1945 uveřejněn příspěvek čtenáře, poukazující na násilnosti, páchané v táborech pro internované německé obyvatelstvo. „Já jsem se domníval, že takové surovosti, jako jsou mezi jiným koncentrační tábory, byly ze světa vymýceny a ono tomu tak není“, uvedl pisatel, který dále upozorňoval, že jsou plošně trestáni všichni němečtí obyvatelé bez ohledu na to, jestli se skutečně provinili nebo ne. Byl to ovšem názor zcela ojedinělý, tisk se i napříč politickým spektrem shodoval v co nejpřísnějším přístupu k Němcům a nikdo se neodvážil zločinné excesy v internačních táborech kritizovat. Samotná redakce listu k tomu dodala, že „je to snad první takový hlas v čs. tisku vůbec od 1. května t. r… Ovšem zdá se, že pisatel si neujasnil dobře pojem soucitu a viny“.

Popisek k ilustraci:

Generál Ludvík Svoboda dekoruje prapor tankové brigády, který drží v rukou její velitel, podplukovník Vladimír Janko.

Připravil Archiv města Ostravy