Historické kalendárium

pro týden od 4. srpna do 10. srpna

6. srpen 1980

Dne 6. 8. 1980 zemřel v Ledči nad Sázavou hudební skladatel, pedagog a sbormistr František M. Hradil (*8. 12. 1898 ve Vsetíně), spoluzakladatel konzervatoře v Ostravě. Od roku 1919 vyučoval na mariánskohorské varhanické škole a řídil i nově zřízenou hudební školu kovodělníků ve Vítkovicích. V roce 1925 byl jmenován ředitelem Masarykova ústavu hudby a zpěvu v Mariánských Horách (od roku 1936 v Moravské Ostravě). Funkci vykonával do roku 1953, kdy byl jeho a Kubínovou zásluhou ústav přeměněn na Vyšší hudebně pedagogickou školu, pozdější ostravskou konzervatoř. Byl spoluzakladatelem a předsedou ostravského Kruhu přátel vážné hudby, spolupodílel se na založení Ostravského symfonického orchestru, stál v čele Sokolského pěveckého sdružení.

7. srpen 1910

V neděli 7. 8. 1910 uspořádal Ostravský autoklub závody mezi Přívozem a Moravskou Ostravou na prodloužené Johannyho třídě (dnešní Sokolská ulice). Trať dlouhou zhruba 1,5 kilometru absolvovalo za účasti početného publika 15 závodních vozů, vyhodnocení závodu se konalo v hotelu Imperial. Zvítězil a první cenu si odnesl stavitel Robert Hladisch na voze Oryx, produktu stejnojmenné berlínské automobilky, která vyráběla osobní a užitkové vozy mezi lety 1898–1929.

8. srpen 1948

Dne 8. 8. 1948 zemřel v Metylovicích Jan Rubý (*24. 8. 1893 v Břeclavi), spolumajitel ostravské stavební firmy Kolář & Rubý, stavitelé, která realizovala na Ostravsku řadu význačných staveb. Spolu s Františkem Kolářem a Vladimírem Fischerem se podílel na vypracování projektu stavby Nové radnice v Moravské Ostravě. Protože pocházel z německé rodiny, byl v letech okupace donucen přijmout německé státní občanství a ačkoli se nijak spoluprací s nacisty neprovinil, byl po roce 1945 jako nepřátelská osoba uvězněn a umístěn v internačním táboře. V jeho prospěch však svědčily desítky zaměstnanců firmy, proto byl celý případ vrácen koncem roku 1947 k novému přezkoumání. Své plné rehabilitace se však v důsledku předčasného úmrtí Jan Rubý již nedočkal.

8.-9.srpen1896

Ve dnech 8. - 9. 8. 1896 se v Národním domě v Moravské Ostravě (dnešní Divadlo J. Myrona) konal studentský sjezd k uctění 40. výročí úmrtí českého básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského. Program zahájilo představení hry Františka F. Šamberka „Karel Havlíček Borovský“, druhý den pokračoval shromážděním ve dvoraně národního domu, kde vystoupil mezi jinými právník František Vahalík, mladočeský poslanec říšské rady František Sláma a významný představitel českého národního hnutí v Místku MUDr. Antonín Dostál. Na závěr sjezdu byla přijata rezoluce, v níž přítomní vyzvali k urychlenému zřízení druhé české univerzity na Moravě.

Popisek k ilustraci:

Účastníci automobilového závodu před starou radnicí na dnešním Masarykově náměstí (1910).

Připravil Archiv města Ostravy