Historické kalendárium

pro týden od 14. července do 20. července

14. červenec 1642

14. července 1642 je datován dopis kanceláře olomouckého biskupa adresovaný veliteli hukvaldské posádky, ve kterém se nařizuje, aby byly moravskoostravským měšťanům navráceny zbraně „dopozitýrované“ na Hukvaldech a byl jim dán k dispozici oddíl „věrných“ Valachů, to vše za účelem obrany Moravské Ostravy ohrožené vpádem švédských vojsk. Úředník olomouckého biskupa doporučoval Ostravským rovněž uchování městských knih a majetku na hukvaldském hradě a zahnání dobytka do hor. Zmíněná opatření souvisela s tíživou situací v době třicetileté války v regionu, který byl pustošen vpádem švédské armády. Hukvaldy se Švédům dobýt nepodařilo, ale Moravská Ostrava se dostala na osm let pod jejich kontrolu, neboť švédská posádka se usadila v Polské Ostravě a město na levém břehu Ostravice se stalo častým cílem jejich nájezdů.

16. červenec 1959

Dne 16. července 1959 zavítal během své státní návštěvy Československa do Ostravy etiopský císař Haile Selassie I. v doprovodu předsedy Národního shromáždění Zdeňka Fierlingera a ministra zahraničí Václava Davida. Na letiště v Mošnově přiletěl vlastním letadlem kolem deváté hodiny ráno, prohlédl si Novou huť Klementa Gottwalda a poté přejel do Poruby, kde jej u obloukového průjezdu na tehdejším náměstí 9. května (dnes ulice U Oblouku) nadšeně přivítalo několik tisíc občanů.

V Besedním domě byl na počest císaře uspořádán slavnostní oběd a poté pokračoval Haile Selassie I. v prohlídce obvodu, který se v této době bouřlivě rozrůstal. Kolem 17. hodiny odletěl z Mošnova do Prahy.

 

20. červenec 1908

Dne 20. července 1908 se ve Vítkovicích narodil tanečník, choreograf a šéf baletu Státního divadla v Ostravě Emerich Gabzdyl. Byl nejstarším z devíti dětí mistra elektrotechnické dílny na dole Louis ve Vítkovicích (později důl Jeremenko). Když se rodina ocitla po předčasné smrti otce v nouzi, vstoupil E. Gabzdyl do učení do fotografického ateliéru. Jeho osudem se však stal balet. Již v roce 1922 ho do Národního divadla moravskoslezského v Moravské Ostravě angažoval italský choreograf Achille Viscusi, pod jehož vedením se stal vynikajícím sólistou. Rolí, která odstartovala jeho kariéru, byla hlavní postava baletu Richarda Strausse Legenda o Josefovi. V následujících sezónách působil ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, kam následoval svého učitele Viscusiho a poté se stal tanečníkem a asistentem v souboru prof. Maxe Semmlera, se kterým absolvoval evropské turné. Šéfem baletu ostravského divadla se stal v roce 1938 a v této funkci působil až do roku 1970. Vedle nezapomenutelných rolí a choreografií vychoval řadu vynikajících umělců, mj. Martu Drottnerovou, Jaroslava Čejku či Vlastu Pavelcovou. Kromě toho byl angažován divadly v Bratislavě, Brně. Celoživotní dráhu završil v letech 1970–1974 jako šéf baletu Národního divadla v Praze. Zemřel 12. září 1993 v Ostravě.

Popisky k ilustracím:

Fotografie z Rudého práva z příletu etiopského císaře na letiště v Mošnově.

Článek z časopisu Práce o návštěvě etiopského císaře v NHKG.

Emerich Gabzdyl s Drahomírou Svobodovou v baletu na hudbu symfonické básně Richarda Strausse Don Juan, uvedeném ve Státním divadle Ostrava v roce 1957.

Připravil Archiv města Ostravy