Historické kalendárium

pro týden od 7. července do 13. července

6. - 12. červenec 1997

Ve dnech 6. – 12. 7. 1997 byla třetina rozlohy města Ostravy postižena nejhorší povodní od roku 1880. Zaplaveny byly přes 2 tisícovky domů, stovky průmyslových areálů a objektů různých institucí. Přímo byly ohroženy zdraví a životy desetitisíců občanů, závažným způsobem byl narušen chod města (od 6. do 12. 7. přijalo centrum tísňového volání 11 069 telefonátů). Ze svých domovů muselo být evakuováno cca 15 tisíc občanů, z nichž asi 4000 bylo poskytnuto krátkodobé náhradní ubytování. Povodeň si vyžádala také oběti nejvyšší – tři lidské životy. Na záchraně osob, zvířat a majetku se podílelo přes 850 profesionálních a dobrovolných hasičů, stovky příslušníků Policie ČR, strážníků městské policie, dobrovolníků. Jejich enormní nasazení zabránilo ještě větším ztrátám na lidských životech a životním prostředí.

7. červenec 1884

Dne 7. 7. 1884 se v Humpolci narodil Jiří Myron, vlastním jménem Bohumil Prošek, herec, režisér a ředitel divadla. Obchodní školu absolvoval v Praze, studium na obchodní akademii nedokončil. Přijal místo v účtárně c. k. místodržitelství pro Čechy, ale v roce 1904 odešel k divadelní společnosti Růženy Pohorské-Reindlové. Vystupoval zde pod pseudonymem Jiří Myron (úředně jej přijal za vlastní v roce 1951). Po angažmá v divadlech se na otcův nátlak v roce 1909 vrátil do Prahy a oženil s Kateřinou Benátskou. Na vlastní žádost byl přeložen na okresní hejtmanství v Kladně, přesto i zde hrál v ochotnickém souboru. Po vzniku Československa mu bylo v roce 1919 přiděleno místo na Slovensku. Prošek se ale rozhodl opustit státní službu a vrátil se k herectví, působil v Kladně, Praze, Olomouci. V roce 1923 přišel do Moravské Ostravy, kde zakotvil jako herec a režisér Národního divadla moravskoslezského. V letech 1942–1946 se stal ředitelem divadla. Zemřel 25. 1. 1954 v Ostravě, na jeho počest bylo ve stejném roce přejmenováno Lidové divadlo na Divadlo Jiřího Myrona.

13. červenec 1957

Dne 13. 7. 1957 dorazila do Ostravy sovětská stranická a vládní delegace v čele s prvním tajemníkem ÚV Komunistické strany Sovětského svazu Nikitou Sergejevičem Chruščovem. Po příletu na letiště v Hrabůvce si hosté prohlédli Novou huť Klementa Gottwalda, poté následoval oběd ve Společenském domě Vítkovických železáren a drátoven Klementa Gottwalda. N. S. Chruščov vystoupil s improvizovaným projevem na manifestaci na Stalinově (dnešním Prokešově) náměstí před Novou radnicí, které se zúčastnilo na 80 tisíc lidí a zapsal se do pamětní knihy města. Poté se hostitelé chtěli pochlubit nově budovanou Porubou, ovšem Chruščovovi nebyla historizující architektura tzv. sorely nijak blízká, zajímal se spíše o praktické záležitosti, jako velikost oken či typ podlahové krytiny. Podvečer odletěla sovětská delegace do Prahy.

Popisky k ilustracím:

Zatopené hlavní nádraží v Ostravě-Přívoze při povodni v roce 1997.

Nikita Chruščov zdraví občany Ostravy před Novou radnicí. Vlevo od něho je Antonín Novotný, první tajemník ÚV KSČ a pozdější prezident ČSR (13. 7. 1957).  

Připravil Archiv města Ostravy