Historické kalendárium

pro týden od 23. června do 29. června

24. červen

Dne 24. 6. 1851 byl dán do provozu řetězový most přes řeku Ostravici spojující Moravskou a Polskou (Slezskou) Ostravu, který stál v místech dnešního Mostu Miloše Sýkory. Byl to devátý most toho druhu v českých zemích, technicky odvážný a zajímavý. Vyrobily jej sobotínské železárny podle návrhu ing. Josefa Seiferta ze zemského stavebního ředitelství. Most byl dlouhý 123,2 metrů a široký i se zábradlím 6,32 metrů. Stavební práce začaly v květnu 1847, předpokládaný termín dokončení na konci října 1849 se však dodržet nepodařilo. Důvodem byly epidemie cholery a tyfu, které se ve městě a jeho okolí rozšířily. V roce 1847 tyfus zahubil téměř 400 lidí a stejný počet padl za oběť choleře v roce 1848. Dalším důvodem zdržení stavby byla dodávka kamenných kvádrů, které se podle návrhu měly odebírat z lomu v Hošťálkovicích, ale nakonec se musely dovážet ze vzdáleného Starého Jičína. Most sloužil svému účelu až do osudného dne 15. 9. 1886, kdy došlo k jeho zřícení.

27.- 28.červen

Ostravský deník přinesl překvapivou zprávu z věznice v Moravské Ostravě (nacházela se u okresního soudu na dnešní Sokolské ulici), místa častého pobytu různých kriminálních individuí. Při pravidelném ranním raportu 28. 6. 1907 hlásili dozorci, že minulou noc nebyl zatčen v Moravské Ostravě jediný člověk a vězení zůstalo celých 12 hodin zcela prázdné! Ranní raport způsobil mezi dozorci nebývalý rozruch, neboť takových dnů bylo v historii Moravské Ostravy jen velmi málo. Výjimečná událost se měla „oslavit“ vztyčením bílého praporu na budově vězení. Ale v okamžiku, kdy se chystali dozorci přinést ze skladiště nepotřebného haraburdí bílý prapor, přišel jeden z nich a přivedl právě zadrženého delikventa „čímž arciť byl záměr úplně zmařen a nebýti útěchy, že již pouhý jeden delikvent jest pro ostravskou věznici senzační událostí, bylo by bývalo i po dobré náladě“.

28.červen

Dne 28. 6. 1753 se narodil na Hukvaldech Jakub Titsch, kameník a sochař (zemřel 26. 1. 1810 v Moravské Ostravě). Byl synem kamenického mistra Josefa Titsche z Hukvald a u svého otce se také řemeslu vyučil. Do Moravské Ostravy se Jakub přestěhoval v roce 1778 a trvale se zde usadil. V roce 1785 byl přijat jako kamenický mistr v Moravské Ostravě za spolumistra do cechu zedníků a kameníků v Paskově. Pár let předtím pracoval v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, kde s olomouckým sochařem Antonínem Losertem postavil nový oltář v kapli Anděla Strážného. Z jeho dílny pocházela také nová kostelní dlažba z tesaného kamene, položená v roce 1800. Ve stejném roce pracoval jako kamenický mistr při stavbě radniční věže v Těšíně. Zástupcem třetí a poslední generace kamenických mistrů byl jeho syn Antonín, který se narodil v roce 1787. Měl tři syny a dceru, žádný z nich se však dál kamenictví nevěnoval. Titschovi bydleli po celou dobu v maloměšťanském č. 42 na Vítkovickém předměstí před Hrabovskou bránou (dnes v místech před hotelem Imperial).

Popisky k ilustracím:

1. Řetězový most přes Ostravici, spojující v letech 1851 – 1886 Moravskou a Slezskou Ostravu (pohled z moravskoostravské strany).

2. Poslední vůle  kamenického mistra Jakuba Titsche z 24. ledna 1810, vlastnoručně potvrzená testátorem a dvěma svědky.

Připravil Archiv města Ostravy