Historické kalendárium

pro týden od 16. června do 22. června

17. červen

Dne 17. 6. 1993 zemřel v Ostravě generálmajor Bohumil Pelikán (narodil se 19. 9. 1908 ve Chvaleticích). Po maturitě absolvoval vojenské školy v Českých Budějovicích, Hranicích n. M. a v Paříži. Na začátku 2. světové války odešel přes Balkán a Bejrút do československé jednotky ve Francii a odtud do Anglie, kde byl povýšen na přednostu 4. oddělení štábu čs. samostatné obrněné brigády. Po vylodění spojenců v Normandii v červnu 1944 byla jeho brigáda nasazena v oblasti Dunkerque. Po válce Pelikána povýšili do hodnosti plukovníka generálního štábu. Únor 1948 přinesl jeho propuštění z armády. V roce 1949 byl v Praze odsouzen za velezradu na 12 let do vězení. Propustili ho až na základě amnestie prezidenta ČSSR v roce 1960. Poté žil v Ostravě, vyučil se hutníkem-ocelářem ve Vítkovických železárnách, kde pracoval až do důchodu. Po roce 1989 byl soudně a občansky rehabilitován, vyznamenán Řádem M. R. Štefánika a povýšen do hodnosti generálmajora.

19. červen

Dnem 19. 6. 1556 je datován dopis olomouckého biskupa Marka Khuena těšínskému knížeti Václavu II. (1528–1579). Obsahuje odmítnutí jeho prosby o zmírnění výše odškodnění, ke kterému se zavázal ostravský soukeník Jan Hunka poté, co v květnu 1556 zavinil strašlivý požár v Moravské Ostravě. Vznikl v jeho domě, rozšířil se na celé náměstí, zasáhl radnici a poškodil i kostel sv. Václava. Hunka sousedy na požár neupozornil, neudělal poplach, ale naopak se snažil zachránit pouze svůj majetek. Vinu pak uznal a uzavřel s městem smlouvu o náhradě škody. S jejím dodržováním mu však vznikly potíže, a proto se pokusil prostřednictvím těšínského knížete Václava II., s nímž byl zřejmě v dobrých vztazích, o získání úlev v plnění dohody. Olomoucký biskup Khuen si byl vědom rozsahu katastrofy a jejího dopadu na obyvatelstvo, proto žádost knížete, aby se nad Hunkou slitoval, zdvořile, ale rozhodně odmítl.

20. červen

Dne 20. 6. 1896 začaly práce na stavbě římsko-katolického chrámu v Přívoze, zasvěceného Neposkvrněnému početí Panny Marie. Nachází se na dnešním náměstí Svatopluka Čecha a je jeho dominantou. Jednolodní kostel v novogotickém stylu stavěla opavská firma Kern a Blum, stavbu řídil architekt Josef Köhl z Vídně. Na jeho výzdobě se podílel známý vídeňský architekt a autor přívozského regulačního plánu Camillo Sitte, jenž namaloval andělský sbor nad chrámovou lodí (do dnešních dnů nedochováno) a modeloval hlavice sloupů. Kostel byl dostavěn v roce 1899, slavnostní vysvěcení se konalo 15. 8. 1899 na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Obřad řídil sám olomoucký arcibiskup Theodor Kohn a jako zástupce císařské panovnické rodiny se ho zúčastnil arcivévoda Evžen Habsburský.

Popisek obrázku:

Náměstí v Přívoze (dnes Svatopluka Čecha) s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie (pohlednice z počátku 20. století).

Připravil Archiv města Ostravy