Historické kalendárium

pro týden od 9. června do 15. června

9. červen 1828

rozpočetDnem 9. 6. 1828 je datován rozpočet zednického mistra Jana Michny ve výši 331 zlatých na snesení Vítkovické (Hrabovské nebo jinak zvané Horní) brány s věží, která se nacházela u dnešního hotelu Imperial. Byla součástí hradebního opevnění a vstupovalo se jí do města, stejně jako bránou Kostelní (Dolní) a Přívozskou. Z dochovaného dokumentu je zřejmé, že věž postavená z kamenného zdiva byla vysoká 11,6 metru a zakončená cimbuřím. Zároveň předložil mistr Michna rozpočet na opravu Vítkovické brány ve výši 647 zl. Podle rozpočtu měly být zahlazeny praskliny, opraveno cimbuří a celá se měla natřít nebo nabílit. O jejím dlouhodobě špatném stavu svědčí také to, že při návštěvě císaře Josefa II. (1766) „byla vydatně ověnčena, aby nebylo vidět ošklivých trhlin.“ K definitivnímu zbourání Vítkovické a Kostelní brány došlo v roce 1830.

12. červen 1969

Dne 12. 6. 1969 se konal mítink u Domu kultury NHKG (dnes KD Akord) v Ostravě-Zábřehu, jedna z posledních akcí, která byla už jen dohrou poraženého Pražského jara 1968. Mítinku se účastnilo přibližně 500 lidí a se svým projevem zde vystoupili dramatik Václav Havel, šachový mistr a publicista Luděk Pachman nebo novinář Michal Lakatoš. Na mítinku byla kritizována v prvé řadě cenzura a posrpnová politika v Československu. Dále se diskutovalo o národní hrdosti a situaci v oblasti občanských práv.

13. červen 1730

Dne 13. 6. 1730 zemřel v Moravské Ostravě Jindřich František Kalivoda (narodil se kolem roku 1661 v Mor. Ostravě), zlatnický mistr a několikanásobný purkmistr města v letech 1699–1714. Patřil k bohatým měšťanům, vlastnil velkoměšťanský dům č. 15 na radniční straně náměstí. Mistrovskou zkoušku složil v Nise (dnes v Polsku) v roce 1687 a poté byl přijat, jako zlatnický mistr v Moravské Ostravě, za člena zlatnického cechu v Nise. Řemeslo vykonával nepřetržitě až do své smrti v roce 1730. Podle niské matriky zlatníků se u Kalivody vyučili nejméně čtyři zlatníci. V rodinné tradici pokračoval jeho syn František Kalivoda (nar. 9. 12. 1897 v Mor. Ostravě), který se po smrti manželky v roce 1736 odstěhoval do Těšína. Jako zlatnický mistr je zde zmiňován ještě v roce 1753.

Připravil Archiv města Ostravy