Historické kalendárium

pro týden od 26. května do 1. června

29. květen 1854

Střelecký spolekDne 29. 5. 1854 byly sepsány spolkové stanovy Střeleckého spolku v Moravské Ostravě. Spolek členové založili již v roce 1841, avšak v roce 1847 byli nuceni ukončit jeho činnost. Důvodem byl zákaz střelby a uzavření střelnice (stála v místech dnešní železniční stanice Ostrava-střed), která se ocitla v nebezpečné vzdálenosti od nově vybudované silnice, spojující Vítkovické železárny s dnešní ulicí 28. října. Ani s umístěním druhé střelnice, postavené v roce obnovení činnosti, neměl spolek štěstí. Střelnice umístěná na pravém břehu Ostravice byla 17. 6. 1872 zničena náhlým přívalem vody z rozvodněné řeky. Při povodni přišel o život účtující číšník, ostatní personál unikl na poslední chvíli. Po katastrofě ze střeleckého spolku vystoupilo 37 členů.

Popisek foto: Stará střelnice na pravém břehu Ostravice v Polské (dnes Slezské) Ostravě.

30. květen 1904

Dne 30. 5. 1904 v Moravské Ostravě zemřel báňský technik, manažer a komunální politik Leopold Fiedler (narodil se 13. 5. 1815 v Komořanech na Příbramsku). V roce 1850 byl jmenován c. k. horním správcem státních kamenouhelných dolů v Moravské Ostravě. Později vstoupil do služeb Severní dráhy Ferdinandovy jako ředitel dolů a báňský inspektor. Působil také jako člen městského výboru v Moravské Ostravě a za své zásluhy o město byl jmenován čestným občanem. Stal se prvním kurátorem evangelické náboženské obce a jedním ze zakladatelů horní školy.

30. květen 1914

Dne 30. 5. 1914, v předvečer vypuknutí první světové války, uveřejnil Severomoravsko-slezský svaz průmyslníků výroční zprávu o situaci průmyslu, která konstatuje, že neblahá zahraniční politika rakouského mocnářství způsobila hospodářskou pohromu. Kromě uhelného dolování, které vzrostlo v roce 1913 proti předchozímu roku o 6,6 %, všechna ostatní průmyslová odvětví poklesla. Nejvíce průmysl textilní, kde pokles odbytu činil 20 až 25 %, ale také cementárny, automobilky, továrny na nábytek aj.

Připravil Archiv města Ostravy