Historické kalendárium

pro týden od 19. května do 25. května

20. květen 1875

Dne 20. 5. 1875 bylo při výbuchu třaskavých plynů na Dole Ema v Polské (dnes Slezské) Ostravě zabito šest horníků. Jáma, nazvaná podle manželky majitele horní míry Jana Nepomuka Wilczka, byla vyhloubena v roce 1863 a těžilo se zde do roku 1933. Šachta Ema tvořila jeden komplex s dolem Lucie vzdáleným od místa neštěstí pouhých 50 metrů. Ve své době to bylo nejmodernější a nejúčelněji uspořádané těžební zařízení v revíru. Obě důlní díla stála v kotlině pod dnešní Vlčkovou ulicí severně od ulice Na Najmanské.

24. květen 1994

Dne 24. 5. 1994 v Ostravě zemřel flétnista, saxofonista, hudební redaktor Českého rozhlasu Ostrava Miroslav Večeřa (narodil se 7. 2. 1942 v Ostravě). V roce 1963 se stal členem Ostravského rozhlasového orchestru, kde uplatnil své mimořádné muzikantské a improvizační schopnosti i hudební invenci. Pro své výjimečné rytmické cítění, přesnost a stylovou adaptibilitu spolupracoval s předními domácími a zahraničními orchestry (Gustava Broma, Tanečním orchestrem Čs. rozhlasu). V roce 1966 stál u zrodu skupiny Flemingo (Plameňáci) a v roce 1969 založil a tři roky byl vůdčí osobností první české folkrockové skupiny Bukanýři. Citlivý vztah k písňovým textům jej přivedl ke spolupráci s textařem a zpěvákem Jaroslavem Wykrentem, jemuž upravoval většinu jeho písní.

25. květen 1929

RadiojournalDne 25. 5. 1929 bylo zahájeno pokusné (od 1. 7. pravidelné) vysílání rozhlasové stanice Radiojournal v Moravské Ostravě. Díky tehdejšímu rozhlasovému vysílači ve Svinově byla slyšitelná v celé střední Evropě. Vysílalo se tři hodiny denně od 19 do 22 hodin, další program se přebíral z Brna a Prahy. Rozhlasové studio zřídili v prvním patře německé hasičské zbrojnice na rohu dnešního Smetanova náměstí a Vojanovy ulice. V provizorních podmínkách tam průkopníci rozhlasového vysílání pracovali až do roku 1937, kdy se přestěhovali do nově adaptovaného domu na dnešní ulici Dr. Šmerala, kde rozhlas sídlí dodnes.

Popisek foto: Antonínovo (dnes Smetanovo) náměstí na počátku 20. století. Vlevo je budova hasičské zbrojnice, kde sídlil ostravský rozhlas, vpravo od něj dnešní divadlo A. Dvořáka.   

Připravil Archiv města Ostravy