Historické kalendárium

pro týden od 12. května do 18. května

13. květen 1924

VokřínekDne 13. 5. 1924 se v Praze narodil báňský technik ing. PhDr. Pravomil Vokřínek. Původně studoval obor hudební věda a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, avšak z politických důvodů byl v roce 1949 ze studií vyloučen. Stěžejní pro jeho život se ukázalo rozhodnutí nastoupit práci v ostravských dolech. Začínal v roce 1950 na Stachanově v Hrušově, od roku 1963 zastával funkci vedoucího oddělení měřičství na Dole Eduard Urx v Petřkovicích. V roce 1966 ho jmenovali hlavním inženýrem na závodě 1 Dolu Vítězný únor v Přívoze. Od roku 1985, kdy odešel do penze, začíná období, kterým se natrvalo zapsal do historie hornictví na Ostravsku. Podílel se na budování a otevření (1993) Hornického muzea OKD v Petřkovicích. Z iniciativy P. Vokřínka, S. Vopaska a dalších nadšenců vznikl Klub přátel Hornického muzea (1988). Stál také u zrodu Nadace Landek (1994), jejímž ředitelem byl až do své smrti. P. Vokřínek zemřel 7. 12. 2000 v Ostravě.

K foto: Pravomil Vokřínek s poslancem Pavlem Dostálem (zleva), předsedou parlamentu Milošem Zemanem a generálním ředitelem OKD Ivanem Dzidou při jejich návštěvě Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích. (4. 9. 1996)

14. květen 1939

Dne 14. 5. 1939 se v Ostravě konaly oslavy Svátku matek. Přestože neměly charakter protestní akce, vyzněly jako manifestace národní solidarity českého lidu proti německým okupantům. Oslav se dopoledne účastnilo na 50 tisíc lidí a večer přišlo 30 tisíc nových návštěvníků. Největší úspěch měly české národní písně, pochody, kusy z českých oper a operet vyhrávané třemi kapelami. Lidé sborově zpívali, a když se hrála populární „Česká písnička", sňali všichni muži klobouky jako při hraní hymny. Podobný charakter měla i výroční pouť ke kapli na vrcholu beskydského Radhoště 5. 7. 1939.

16. květen 1954

Dne 16. 5. 1954 se obec Výškovice, která byla k Ostravě připojena 1. 7. 1941, opět osamostatnila. Dne 24. 5. se uskutečnilo ustavující plenární zasedání místního národního výboru, který se ujal správy obce. Obec disponovala také vlastním rozpočtem, což mělo okamžitý kladný účinek. Ihned bylo započato s opravou a adaptací staré školy, na kterou se od konce války nenašly finanční prostředky a jež svým vzhledem hyzdila okolí. Další investice směřovaly do stavby kanalizace a rekonstrukce komunikací. Našly se i peníze na zakoupení vůbec prvního televizoru v obci, který byl instalován ve školní budově a těšil se velké pozornosti výškovických občanů.

Připravil Archiv města Ostravy