Historické kalendárium

pro týden od 5. května do 11. května

5. květen 1914

Dne 5. 5. 1914 ministerstvo železnic vydalo koncesi pro stavbu parní dráhy z Mariánských Hor do Brušperku. Koncese byla udělena na 90 let s podmínkou, že provoz na dráze se uskuteční do dvou let. První část trati z Vítkovic do Hrabové však byla uvedena do provozu až v roce 1930.

6. květen 1910

Dne 6. 5. 1910 moravskoostravský starosta Fiedler zaslal moravskému místodržitelství návrh, aby veřejná nemocnice na Fifejdách byla zproštěna práva veřejnosti a přeměněna na soukromou městskou nemocnici. Tímto opatřením se měl řešit nedostatek lékařů a katastrofální přeplněnost nemocnice. Její správa by tak přijímala jen příslušníky Moravské Ostravy a ty, kteří by si ošetření sami zaplatili, kdežto ostatní by byli odesíláni do vzdálených veřejných nemocnic. Stav špitálu byl vskutku otřesný. Jak psal tehdejší tisk, „postele její jsou přeplněny a mimo ně i prázdná místa na zemi a v létě na chodbách. Často leží dva dospělí na jedné posteli. A tu se stávalo, že odmítnuty musely být pro nedostatek místa případy, které před vraty nemocnice umíraly. Tu nenašla místo v nemocnici chudá dělnice, pracující těžce k porodu, poněvadž obsazena byla všechna místa III. třídy a pomoc I. a II. třídy nemohla jí být poskytnuta, poněvadž ji neměla čím zaplatit."

10. květen 1999

Josef KobrDne 10. 5. 1999 v Ostravě zemřel herec, šéf opery Josef Kobr (narodil se 9. 9. 1920 na Kladně). Dlouholeté ostravské angažmá nastoupil počátkem sezony 1947/48, když se ujal vedení operety Státního divadla v Ostravě Jan Pacl. V Paclově plodné éře Kobr srostl s ostravským prostředím a jeho popularita přesáhla hranice regionu. Na ostravské scéně vytvořil řadu komických rolí lidových dobráků i prohnaných šibalů. S jistotou se pohyboval v operetě, hudební komedii i muzikálu, v mimodivadelní činnosti se angažoval v žánru estrád a hudebně zábavných pořadech. Z médií bylo ke Kobrovi nejštědřejší ostravské televizní studio. Kobrova postava kapelníka Juřici v Dietlově seriálu Dispečer (1978) jej zpopularizovala a dala podnět k častějšímu pozvání do ústředního televizního vysílání.

Připravil Archiv města Ostravy