Historické kalendárium

pro týden od 28. dubna do 4. května

30. duben 1956

Dům kultury AkordDne 30. 4. 1956 byl položen základní kámen budovy kulturního domu na náměstí SNP v Zábřehu. Stavělo se podle návrhu architekta Jiřího Krohy. Činnost kulturního domu zahájilo 24. 2. 1959 slavnostní představení Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Původní zaměření na kulturně osvětovou činnost zejména pro pracovníky Nové huti Klementa Gottwalda se časem rozšířilo o soubory a kroužky (např. divadelní, pěvecké, hudební, loutkářské, taneční, foto).Úspěchy v zahraničí slavil např. Ženský komorní sbor Ostrava. Součástí kulturního zařízení byla knihovna s hudebním oddělením. Za dobu své existence prošel objekt mnoha stavebními úpravami a měnil se také název. Z původního DK NHKG na DK Nové huti Ostrava-Jih, nyní Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh.

1. květen 1963

Dne 1. 5. 1963 zemřel Václav Bělohlavý, pianista, hudební publicista, skladatel, pedagog a překladatel. Narodil se v Praze 7. 2. 1911. Již od raného dětství prokazoval hudební nadání, v deseti letech měl svůj první samostatný celovečerní koncert v pražském Mozarteu. Jeho učiteli byli Josef Jiránek, František Klíma, Roman Veselý a Albín Šíma. Vystudoval gymnázium, na přání otce také dvouletou Odbornou školu hostinskou v Brně. Z existenčních důvodů přijal místo barového pianisty a poté číšníka. Za 2. světové války byl totálně nasazen v Německu, pak pracoval jako dělník v ČKD Libeň, přesto pokračoval ve studiu hudby. Od roku 1943 působil jako soukromý učitel hudby, po válce do roku 1950 vyučoval na Masarykově ústavu hudby a zpěvu v Ostravě. Činnost Václava Bělohlavého je spjata s ostravským rozhlasem, kde začínal jako sólový klavírista. Později pracoval jako hudební redaktor, v letech 1952-1959 byl vedoucím hudební redakce. Své znalosti a zkušenosti zúročil v rozhlasovém archivu. Je autorem rozhlasových relací s hudební tematikou, jeho skladatelské dílo je zaměřeno na písňovou tvorbu. Díky jazykovým schopnostem byl vynikajícím překladatelem v oboru knižním a také písní a oper.

3. květen 1954

Dne 3. 5. 1954 zahájil svou činnost Ostravský symfonický orchestr slavnostním koncertem v pořadu Ostravského máje 1954. V Divadle Zdeňka Nejedlého (dnes A. Dvořáka) byla provedena předehra ke Smetanově opeře Libuše, Janáčkův Taras Bulba a Dvořákova Novosvětská. Přeplněný sál a nadšené obecenstvo umocnilo slavnostní ráz večera. Oficiálně bylo těleso založeno k 1. 1. 1954 usnesením plenárního zasedání Krajského národního výboru v Ostravě. U jejího zrodu stály takové hudební kapacity jako skladatel Rudolf Kubín, dirigent a klavírista Otakar Pařík, dirigent Jiří Waldhans. Už v začátcích vsadili na díla českých autorů (Smetana, Dvořák) a také na ostravské skladatele (Klega, Kubín, Tausinger, Přecechtěl). Koncertovali v divadlech, sportovních halách, závodních klubech i pod širým nebem. Zřízení orchestru bylo veřejností vnímáno jako významný kulturní čin a základní pilíř pro rozvoj hudebního života na Ostravsku. Tisk si všímal zejména absence krajského symfonického tělesa, které by nás reprezentovalo v celorepublikovém měřítku, a také prorokoval, že „slibuje státi se jedním z nejpřednějších symfonických těles ve státě.“

Připravil Archiv města Ostravy