Historické kalendárium

pro týden od 21. dubna do 27. dubna

26. duben 1954

Dne 26. 4. 1954 začalo napouštění Kružberské přehrady, první údolní nádrže v povodí Odry, jejíž výstavba probíhala od roku 1948. Projekt vycházel ze zkušeností výstavby přehrad ve Spojených státech amerických, což lze dokumentovat na některých přejatých prvcích a technologických podrobnostech. Přehrada je situována na řece Moravici a její původní určení bylo zásobovat rychle se rozvíjející ostravský průmysl vodou. S ohledem na rostoucí spotřebu pitné vody v regionu bylo její využití změněno v roce 1951 rovněž pro vodárenské účely. V současné době dodává toto vodní dílo pitnou vodu obyvatelům Ostravy spolu s přehradami Šance a Morávka prostřednictvím společností Ostravské vodárny a kanalizace (rozvod vody do domácností) a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (úprava vody). Neméně důležitým úkolem přehrady Kružberk je protipovodňová ochrana. Doplňkovou činností je výroba elektrické energie.

23. duben 1927

Dne 23. 4. 1927 vyšel v Moravskoslezském deníku článek o probíhajícím soudním řízení u krajského soudu v Moravské Ostravě. Jednalo se o proces s „redaktory" týdeníku Katolický křesťan, který vycházel ve Vítkovicích v roce 1925, a zároveň společníky firmy Solida. Vyšlo jen několik čísel, zůstala však po něm řada podvodů, ke kterým napomáhalo i účelové propojení s firmou Solida. Pod názvem, vzbuzujícím důvěru, vycházel běžný inzertní časopis, který lákal čtenáře a inzerenty na zajímavé pracovní nabídky a výhodné obchody. Na lavici obžalovaných usedla šestice mužů z Frýdku, Moravské Ostravy a Vítkovic, kteří již byli trestáni, někteří z nich několikrát (Rudolf Neshoda, Fridolín Baňka, Emil Stein, Ludvík Boruta, Karel Ferfecký a Jan Šárek). Podle obžaloby bylo poškozeno na 105 osob, škoda se vyšplhala asi na 85 tisíc Kč a počet svědků přesáhl 50 osob. Proces ukázal, že se jednalo o propletenou síť lží a machinací s lidskou důvěrou a neznalostí. Odebírání neuhrazeného zboží a jeho následný prodej, předstírání prosperity podniku i výběr kaucí pod příslibem zaměstnání byl jen zlomek z „podnikatelské činnosti" jmenovaných. Soud vynesl tresty od 10 měsíců do 2 a půl let těžkého žaláře.

26. duben 1980

Památník HrabyněDne 26. 4. 1980 byl slavnostně otevřen Památník Ostravské operace v Hrabyni. Základní kámen položili 29. 4. 1970 za účasti prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody a velitele 4. ukrajinského frontu generála Andreje I. Jeremenka. Výstavba začala 7. 5. 1976. Areál tvoří správní budova a samotný památník, kolem kterého je vybudován symbolický hřbitov obětem války. Mezi jména padlých a umučených bylo až 1. 9. 2011 zaneseno jméno málo známého studenta reálného gymnázia v Přívoze Jana Borovce, protože až po tak dlouhé době se podařilo zmapovat jeho pohnutý osud. Mladý muž, který se považoval za Čecha, musel narukovat do wehrmachtu jako německý voják, protože jeho otec byl Němec. Podařilo se mu zběhnout k Rudé armádě a již jako sovětský rozvědčík operoval např. u Hitlerova tzv. Vlčího doupěte. Při jedné z průzkumných akcí byl zajat a uvězněn ve věznici v Olsztyně (dnes Polsko) a v roce 1944 popraven. Vzhledem k jeho krycímu jménu Verbický trvalo rozplétání jeho osudu několik desítek let.

Připravil Archiv města Ostravy