Historické kalendárium

pro týden od 14. dubna do 20. dubna

14. duben 1919

Dne 14. 4. 1919 zavítala na Slezskou Ostravu Dr. Alice Masaryková, dcera prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Návštěvu uskutečnila coby předsedkyně Československého červeného kříže. Do čela spolku byla jmenována 16. 2. 1919. Na slezskoostravské radnici ji přivítali zástupci Zemského národního výboru pro Slezsko. Hlavním účelem cesty byla pomoc při sjednocení sociálních a charitativních organizací ostravsko-karvinského revíru v oblasti péče o matku a dítě (padesátiprocentní kojenecká úmrtnost) a poznání konkrétních zdravotních a sociálních problémů obyvatel. Představila myšlenku spolupráce se spojenci, která spočívala v potravinových darech Spojených států a pomoci na úrovni měst a obcí mezi Francií a Anglií a naší republikou. Odpoledne se Alice Masaryková zúčastnila veřejné schůze v Českém domě ve Vítkovicích, kde jí několik tisíc lidí, zejména žen, připravilo nadšené přivítání.

16. duben 1896

Sad Jožky JabůrkovéDne 16. 4. 1896 se narodila ve Vítkovicích Jožka Jabůrková (rozená Josefa Řehová), novinářka a prozaička, která psala pod pseudonymy Ada  a Ida Ostravská (podle Idiny ulice, v níž s matkou bydlela). Narodila se do velmi nuzných poměrů neúplné rodiny, absolvovala měšťanku a tříletý kurz pro učitelky mateřských škol. Prošla řadou zaměstnání (vychovatelka, dělnice, ošetřovatelka). Od roku 1918 žila v Praze, byla třikrát provdaná za S. Jabůrka, A. Bubeníčka a J. Palečka. Od 20. let se angažovala v politice, vstoupila do sociálně demokratické strany, později byla zakládající členkou KSČ. Od roku 1929 pracovala jako novinářka, převzala vedení proletářského časopisu Rozsévačka, řídila také ženský časopis Kytice. Jejím jediným knižně vydaným dílem byla próza ze života dětí Evička v zemi divů (1932). Je autorkou pohádek, povídek, reportáží a článků z oblasti tělovýchovy a agitační politiky. Nacisté ji zatkli 18. 3. 1939 a věznili na Pankráci a v Drážďanech. V létě 1939 byla transportována do koncentračního tábora Ravensbrück, kde 31. 7. 1942 zemřela. Jméno Jožky Jabůrkové nese sad v jejích rodných Vítkovicích.

20. duben 1873

Dne 20. 4. 1873 se narodil v Bohuslavicích u Zlína Msgre Rudolf Nejezchleba, katolický kněz a charitativní pracovník. Vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti a bohosloveckou fakultu v Olomouci, vysvěcen byl v roce 1897. Ve stejném roce přišel jako kooperátor do Moravské Ostravy, 4. 10. 1899 byl jmenován zatímním katechetou na českých dívčích měšťanských školách a 1. 7. 1903 katechetou na českém matičním (později státním) gymnáziu. Jeho jméno je spjato se založením (1908) jedné z  nejznámějších dobročinných organizací na Ostravsku Spolku Ludmila ku zřízení a vedení lidumilných ústavů v Moravské Ostravě. R. Nejezchleba obdržel za svou charitativní činnost v roce 1927 čestný titul monsignor (Msgre). V roce 1937 se odstěhoval do Olomouce, kde se stal kanovníkem metropolitní kapituly, posléze kustodem a proboštem. Zemřel 22. 5. 1961 v Olomouci.

Připravil Archiv města Ostravy