Historické kalendárium

pro týden od 31. března do 6. dubna

31. březen 1961

Dne 31. 3. 1961 zemřel v Brně spisovatel, novinář a publicista Bedřich Golombek. Narodil se 5. 2. 1901 v Hrušově v hornické rodině, jeho otec pracoval jako vážný na šachtě. Vystudoval gymnázium v Ostravě a po maturitě v roce 1919 nastoupil do redakce Lidových novin v Brně, kde poznal všechny obory novinářské práce: začínal jako reportér, později působil jako zpravodaj ze soudní síně a přes pozici redaktora se vypracoval na vedoucího redaktora odpoledního vydání novin. Při zaměstnání studoval externě na právnické fakultě. Novinářskou profesi opustil v roce 1948 a pracoval jako úředník až do roku 1956. Jeho počáteční literární tvorba – romány Lidé na povrchu a Dům o dvou poschodích – je spjata s Ostravskem. Opírá se v nich o důvěrně známé prostředí, v němž vyrůstal. Další jeho prozaická tvorba je již spjata s brněnským prostředím. Spolu s Edvardem Valentou se podílel na zpracování záznamů polárníka Jana Welzla, vznikla tak např. v roce 1971 kniha Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě.

1. duben 1960

Dne 1. 4. 1960 přicestoval do Ostravy maršál SSSR Andrej Ivanovič Jeremenko, velitel 4. ukrajinského frontu při osvobozovacích bojích o Ostravu v dubnu 1945. Během svého třídenního pobytu se setkal s představiteli města a navštívil za doprovodu své manželky Niny Ivanovny, která se jako vojenská lékařka rovněž účastnila bojů o naše město, Novou radnici. Zde se zapsal do kroniky města a z ochozu radniční věže si prohlédl město, což byl na svou dobu ojedinělý jev, neboť tyto prostory nebyly běžně veřejnosti přístupné. Zúčastnil se také schůze členů Revolučního odborového hnutí na Dole Jeremenko ve Vítkovicích, který byl pojmenován na jeho počest 8. 12. 1946 a nese toto jméno dodnes (důl byl založen 25. 5. 1891 jako Nová jáma a v roce 1896 přejmenován na jámu Louis). Svou návštěvu ukončil prohlídkou kunčické Nové huti a sídliště Poruba. Rovněž uctil památku padlých vojáků u Památníku rudoarmějců v Komenského sadech a zavítal na některá místa bojů Ostravské operace.

3. duben 1924

TenisDne 3. 4. 1924 se v hotelu Moravia v Přívoze uskutečnila ustavující členská schůze prvního českého tenisového klubu v Ostravě za účasti 27 mladých tenisových nadšenců. Klub byl pokřtěn názvem I. český tenisový klub v Moravské Ostravě-Přívoze. Jeho předsedou byl zvolen PhMr. Jaroslav Kinský, lékárník z Přívozu, který v této funkci setrval až do roku 1930. Z počátku se hrálo a trénovalo na dvou pískových kurtech a zázemím pro členy byla dřevěná bouda (na ulici Na Valše, poblíž tehdejší polské školy). Když roku 1926 rozšiřovala obec nynější Komenského sady, vyhradila část pro tenisové kurty. První byl vybudován roku 1927. Mezi dvěma světovými válkami udělal klub kus práce pro propagaci bílého sportu na Ostravsku, v paměti mnohých členů zůstaly exhibiční zápasy (v letech 1929 a 1933) legendárního tenisty Karla Koželuha, které doplnil také poutavým vyprávěním. Po sloučení tělovýchovy se stal klub součástí TJ Baník Ostrava OKD jako jeden z jeho oddílů.

Připravil Archiv města Ostravy