Historické kalendárium

pro týden od 10. března do 16. března

11. březen 1948

Dne 11. 3. 1948 zemřel za nevyjasněných okolností při výslechu na Státní bezpečnosti krajský tajemník národně socialistické strany v Ostravě Josef Herod. Podle úřední verze spáchal sebevraždu skokem z okna budovy Sboru národní bezpečnosti. Herod byl jedním ze zakládajících členů Komunistické strany Československa a později župním tajemníkem této strany na Ostravsku. V r. 1932 z KSČ vystoupil pro nesouhlas s její politikou, která byla ve vleku SSSR. Po válce se podílel na obnovení činnosti národně socialistické strany na Ostravsku. V listopadu 1947 veřejně varoval před nedemokratickými praktikami komunistů a vyzval k odporu proti nim. Po převzetí moci v zemi komunisty 25. 2. 1948 byl mezi prvními zatčenými.

12. březen 1906

Dne 12. 3. 1906 byla na Michálkovické ulici v Polské (dnes Slezské) Ostravě zahájena stavba budovy učitelského ústavu s českým jazykem vyučovacím, který po přemístění z Opavy, kde fungoval od r. 1904 jako pobočka tamějšího německého učitelského ústavu, našel útočiště v budově obecné a měšťanské školy chlapecké v Polské Ostravě. Stavební místo v blízkosti okresního soudu, včetně pozemku pro budoucí internát pro chudé studenty, zakoupil stát za 19 400 K  od hraběte Wilczka. Stavba byla zadána polskoostravské firmě K. Rossmann a E. Vojtek, která školu dokončila během šesti měsíců. Již 1. 10. 1906 zde mohlo začít vyučování.  V novobarokní dvoupatrové budově obdélníkového půdorysu se nacházela také dvorana s oltářem, v níž se studenti scházeli k bohoslužbám, koncertům, divadelním představením ap. Učitelský ústav fungoval do r. 1942, kdy jej německé okupační úřady s odůvodněním, že učitelů je nadbytek, zrušily.

16. březen 1886

Dne 16. 3. 1886 zahájilo představením Verdiho Traviaty v divadelním sále městské střelnice v Moravské Ostravě, která neměla stálý divadelní soubor, brněnské divadlo Františka Pokorného více než měsíc dlouhý pobyt ve městě. Ve 33 představeních předvedla společnost 16 činoher a veseloher, 10 oper a 16 operet. Publikum zhlédlo např. Dvořákova Šelmu sedláka, Straussovu operetu Veselá vojna nebo drama Zvíkovský rarášek od L. Stroupežnického.  Malou národní slavností se stala výprava více než 200 diváků z Těšínska, kteří přijeli na představení Prodané nevěsty. Na nádraží do Vítkovic, kde je přivítala delegace českých spolků, je přivezlo osm vagónů vlaku, který zajistil těšínský spolek Snaha. Následujícího dne přivítala Ostrava dalších 150 divadelních nadšenců, tentokrát z Frýdecka a Místecka.

Připravil Archiv města Ostravy