Historické kalendárium

pro týden od 24. února do 2. března

24. únor 1539

Dne 24. 2. 1539 byla v Moravské Ostravě vydána listina, kterou biskup Stanislav I. Thurzo (1496-1540) urovnával spor mezi biskupským městem Moravskou Ostravou a Janem Sedlnickým z Choltic, pánem na Polské (dnes Slezské) Ostravě, o jezy na řece Ostravici. Jednalo se o nápravu škod a o zaplacení pokuty za zabití biskupského poddaného Sedlnického lidmi. V listině doslova stojí „ty peníze jim kladeny býti mají v Ostravě na rathúzi před purkmistrem a staršími". Listina je významná tím, že se zde vůbec poprvé hovoří o existenci ostravské radnice.

27. únor 1898

Dne 27. 2. 1898 byl v Moravské Ostravě založen spolek pro vystavění Všeobecného dělnického domu. Podle stanov bylo účelem spolku „vystavění nebo přizpůsobení již stávajícího domu na příhodném místě města Moravské Ostravy, jakož i jeho užívání, udržování a spravování. Dům tento má tvořiti ústřední shromaždiště moravskoostravského a okolního lidu, jež po vzdělání a zlepšení společenských poměrů touží". V prvních letech existence spolek vyvíjel bohatou činnost, později jeho aktivita opadávala a v roce 1904 se konala poslední valná hromada. Sídlil v hostinci, který stával na Cingrově ulici u bývalého Zimního stadionu J. Kotase. Nájemci domu byli A. Slunéčko a M. Biel. Hostinec Dělnický dům, středisko dělnického hnutí na Ostravsku, se později nazýval U Slunce podle příjmení prvního nájemce.

1. březen 1603

Dne 1. 3. 1603 zemřel v Moravské Ostravě vlašský stavitel a purkmistr města Bernard Lev (narozen v Locarnu kolem r. 1550). Na naše území přišel v 1. pol. 70. let 16. století. Byl členem kamenické skupiny významného vlašského stavitele Tomase Bose z Ostravy. Po jeho smrti se oženil s ovdovělou Kateřinou Bosovou, zvanou Dyboska. Se svolením olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského se kolem roku 1581 usadil v Moravské Ostravě. V letech 1594–1595 řídil stavbu třetí věže kostela sv. Václava v Olomouci. Ve stejné době začal stavět věž farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Díky svým schopnostem a kontaktům s olomouckým biskupem zastával od poloviny  90. let 16. stol. do r. 1602 vícekrát úřad purkmistra a několik let byl také radním. Pochován byl v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, kde jej připomíná renesanční náhrobek s reliéfní postavou v nadživotní velikosti a českým nápisem.