Historické kalendárium

pro týden od 10. února do 16. února

10. únor 1888

Dne 10. 2. 1888 se ve Velké Polomi (okres Opava) narodil malíř a grafik Valentin Držkovic. I když vystudoval bohosloveckou fakultu v Olomouci a krátce působil jako kněz, vydal se do Vídně na Akademii výtvarného umění a poté na studijní cesty do Berlína, na Podkarpatskou Rus a Slovensko, do Benátek a Francie. Po návratu do rodného kraje pobýval v letech 1923-1936 v Pustkovci, maloval motivy z továren, ale také symbolická a náboženská témata. Nevídané virtuozity dosáhl v grafice, přičemž lept, suchá jehla a litografie patřily k jeho oblíbeným technikám. Nevyhýbal se ani monumentální malbě v podobě fresek. Rozsah, rozmanitost i kvalita díla řadí Držkovice k nejvýznamnějším osobnostem výtvarného umění na Ostravsku v první polovině 20. století a k zakladatelům sociální malby nejen v tomto regionu, ale i v celé republice. Valentin Držkovic zemřel 27. 10. 1969 v Opavě.

11. únor 1929

Dne 11. 2. 1929 byla v Ostravě naměřena rekordně nízká teplota minus 33 stupňů Celsia. Silné mrazy udeřily už na počátku roku 1929. Celé Československo zasypala bohatá sněhová nadílka, „sibiřská" zima trvala až do března. Nejhorší situace nastala právě kolem 11. února.  Následkem mrazů došlo k železniční nehodě ve Svinově, kde se srazily dva nákladní vlaky a koleje byly zataraseny rozbitými vagóny. Další železniční nehoda se stala v Kunčicích. Tam se roztrhl nákladní vlak a část neovladatelných vagónů vykolejila. Nákladní železniční doprava úplně zkolabovala a na železnici bylo povoláno vojsko. Osobní vlaky měly až půldenní zpoždění. Zastavena byla také autobusová doprava. Poruchami trpělo telefonní a telegrafní spojení. Zamrzaly vodovody a Centrální mlékárna v Přívoze zastavila dodávku mléka v lahvích. Školy byly uzavřeny a rodičům se nedoporučovalo pouštět děti ven.

12. únor 1776

Testament purkmistra Moravské Ostravy Vavřince Máchy publikovaný 12. 2. 1776.Dne 12. 2. 1776 byl na radnici v Moravské Ostravě publikován, tj. přečten a zveřejněn, testament purkmistra Vavřince Máchy, který zemřel 1. 2. 1776 ve svém domě na náměstí čp. 16. Řeznický mistr zastával funkci purkmistra v letech 1772–1775. Pocházel z bohaté a vlivné moravskoostravské rodiny, purkmistrem byl v minulosti také jeho otec Josef. V roce 1766 hostil ve svém domě císaře Josefa II., který navštívil Moravskou Ostravu cestou do Těšína. Vavřinec Mácha byl ženatý a měl pět dětí. Zákonní dědicové se až při publikování testamentu seznamovali s obsahem poslední vůle. Autentičnost dokumentu stvrzovali přivolaní svědkové. Poté, co žádný z dědiců nevznesl protest, byl testament městkou radou potvrzen a poté písemně zanesen do městské knihy testamentů a dědických dělení, která byla uložena na radnici.

Připravil Archiv města Ostravy