Historické kalendárium

pro týden od 3. února do 9. února

3. únor 1800

Dne 3. 2. 1800 se ve Zweibrückenu v Německu narodil průmyslový podnikatel Jindřich Dingler (zemřel 3. 3. 1871 ve Vídni). Jako mladý odešel do Vídně, kde začal podnikat a získal značný kapitál. Zájem o podnikání v Moravské Ostravě projevil v roce 1853. Založil zde cukrovar, který dobře prosperoval, ale v 60. letech 19. století vyhořel a nebyl obnoven. Na jeho místě Dingler postavil rafinerii petroleje, dováženého z naftových polí v Haliči a také začal s výrobou parafinových svíček a ceresinu. Rafinerie byla prvním chemickým podnikem umístěným na katastru Moravské Ostravy. Vedle toho založil v blízkosti moderní parní mlýn. V roce 1880 za velké povodně rafinerie vyhořela, a protože jí mezitím vyrostla ve městě konkurence, majitel ji neobnovil. Nástupce Jindřicha Dinglera, syn Augustin, prodal spáleniště W. Reimannovi, který na místě zřídil továrnu na střešní lepenku.

3. únor 1919

Národní divadlo moravskoslezské (dnes v přestavěné podobě Divadlo Antonína Dvořáka na Smetanově náměstí) na pohlednici z 20. let 20. století. Dne 3. 2. 1919 se moravskoostravská správní komise usnesla propůjčit českému Spolku Národního divadla moravskoslezského budovu městského divadla (dnes Divadlo Antonína Dvořáka), kde dosud sídlilo jen divadlo německé. Už v sezóně 1920/21 se vyskytly mezi oběma divadelními soubory první spory, které byly nakonec řešeny soudní cestou. Spolek Německého divadla (Deutsches Theater Verein) svou při s městem v roce 1922 prohrál a byl nucen se přesunout do Německého domu v Moravské Ostravě (stál na dnešním náměstí dr. E. Beneše). Městská správa nadále finančně podporovala obě divadelní scény, a to roční částkou ve výši 800 tisíc korun.

7. únor 1951

Dne 7. 2. 1951 byl zatčen vedoucí tajemník krajského výboru KSČ v Ostravě Vítězslav Fuchs a další den také jeho zástupce a tajemník bezpečnostní komise Rudolf Peschel. Stalinská teorie třídního boje, v praxi spojená s vyhledáváním a odhalováním třídního nepřítele, si tak vybrala své první oběti z vlastních řad i v Ostravě. Oba jako členové tzv. bezpečnostní pětky disponovali obrovskými pravomocemi také v trestně právní oblasti. Fuchs byl na základě vykonstruovaných obvinění odsouzen v Praze 28. 1. 1954 na 15 let odnětí svobody a Peschel 28. 7. téhož roku na šest let pobytu za mřížemi.

Připravil Archiv města Ostravy