Historické kalendárium

pro týden od 13. ledna do 19. ledna

17. leden 1934

Dne 17. 1. 1934 byla v Domě umění v Moravské Ostravě zahájena výstava děl ostravských umělců akademických malířů Vladimíra Kristina, Bohumila Dvorského a akademického sochaře Augustina Handzela. Všichni tři výtvarníci byli členy Skupiny výtvarných umělců v Brně.  Na výstavě byly představeny obrazy krajin Beskyd, Slezska a okolí Bílovce. Jiné zachycovaly pohledy na ostravské domky, ulice, šachty a haldy. Návštěvníci mohli obdivovat  Kristinova zátiší v jeho typické černé, bílé a karmínové sestavě. Sochař Handzel vystavoval drobné plastiky např. Havíře s harmonikou, Koupající se děvče či návrh pomníku Maryčky Magdónové.

17. leden 1830

Dnem 17. 1, 1830 je datován jediný zachovaný ostravský pravovárečný řád. Je psán česky a jeho autorem je ostravský měšťan Valentin Foltin, který popisuje povinnosti všech osob, kterých se týkalo starobylé měšťanské šenkovní právo, výkon pivního regálu. Předně je tu zdůrazněna zásada, že pánem regálu je celá obec 64 velkoměšťanů, kdysi olomouckými biskupy obdarována. Četné povinnosti měl sládek, který měl dbát na čistotu, aby „pivo všeho zhnileho a nepřijemneho šmaku chraněno bylo", musel dát bečky hned vyčistit, „niž ten kal a kvas v bečkach přischne, z čeho nasleduje, že smradlave pivo žaden pit nechce, chrobaci se v bečkach naleznu a my potom bednařovi od otvirani beček, aby to chrobačstvo vyhubene bylo, darmo platit musíme". Dále sládek měl vyhnat z práce pomahače, který „již ožraly do práce přijde anebo nebezpečně s fajfkou po pivovaru chodí".

19. leden 1922

Dne 19. 1. 1922 se v Brně narodil Otakar Trhlík, profesor, pedagog a dirigent. V letech 1948–1952 působil jako dirigent a zástupce šéfa opery Státního divadla v Ostravě, kde mj. uvedl premiéru Našich furiantů Rudolfa Kubína. Vrcholným obdobím jeho uměleckého života bylo mnoholeté působení v čele Státní filharmonie Ostrava (od roku 1971 Janáčkovy filharmonie Ostrava) v letech 1968–1986. Z Janáčkovy filharmonie se mu podařilo vytvořit reprezentativní těleso středoevropské úrovně. Pozornost zaměřil na interpretaci hudby Leoše Janáčka, jehož celé orchestrální dílo, kromě Glagolské mše, nahrál na gramofonové desky. I po odchodu do důchodu byl aktivní jako pedagog a výkonný umělec. Janáčkovu filharmonii naposledy dirigoval ve Smetanově Mé vlasti v Ostravě a Havířově v lednu 2004. Zemřel 27. 8. 2005 ve Frýdku-Místku.

Připravil Archiv města Ostravy