Historické kalendárium

pro týden od 23. prosince do 29. prosince

26. prosinec 1866

narodni dumDne 26. 12. 1866 začal fungovat spolek Občanské záložna v Moravské Ostravě. Počátky byly skromné, teprve s přílivem vkladatelů a členů v 80. letech 19. století a pozdějším období nastává její úspěšný rozvoj. Záložna podporovala finančně české školství a spolky, přispěla např. Matici ostravské částkou 1000 zl na vybudování gymnázia v Moravské Ostravě. Představitelé záložny byli úzce provázání s českým národním hnutím, záložna úřadovala v místnostech Občanské besedy a po výstavbě Národního domu (1894) v jeho prostorách. Vlastní sídlo pak vystavěla počátkem 20. století v sousedství Národního domu (dnešní Divadlo Jiřího Myrona) na ulici Čs. legií.

27. prosinec 1945

Dne 27. 12. 1945 byla vydána vyhláška ministra průmyslu, která se zpětnou platností od 27. 10. 1945 znárodnila Vítkovické horní a hutní těžířstvo. V březnu 1946 byly ustanoveny Vítkovické železárny, národní podnik. Kromě Vítkovického horního a hutního těžířstva byla do nového podniku vložena majetková podstata čtyř znárodněných závodů: Akciové společnosti pro hlubinné vrtání v Moravské Ostravě, Orlit – továrny na staviva v Praze, Vápenky Studénka, Stavební společnosti ve Fryštátě. Z vytvořeného národního podniku byly vyňaty doly Louis, Hlubina, Šalomoun, Ida, Anselm, Oskar, Doubrava a Viktoria, koksovna a briketárna Karolína, elektrárna Karolína, cihelna v Doubravě a dvory v Doubravě a Porubě.

28. prosinec 1986

Dne 28. 12. 1986 zemřel v Ostravě Odon Závodský. Narodil se 29. 10. 1913 v Dolní Suché v rodině Františka Závodského, holičského mistra z Přívozu. Ve 30. letech se stává členem mládežnických organizací, vstupuje do KSČ. Po okupaci se zapojuje odboje, za což byl vězněn převážně v Ratiboři. V letech 1945–1950 působil v aparátu KV KSČ v Ostravě. V srpnu 1950 byl jmenován zástupcem vedoucího agitačně propagačního oddělení ÚV KSČ v Praze. Po zatčení bratra Osvalda Závodského (popraven 19. 3. 1954) byl v březnu 1951 z aparátu ÚV KSČ odstraněn a ocitl se bez zaměstnání. Po návratu do Ostravy v roce 1951 působil ve Vítkovických stavbách. V březnu 1961 se stal ředitelem Čs. rozhlasu v Ostravě, v září 1968 vládním zmocněncem pro Čs. rozhlas, v únoru 1969 jeho ústředním ředitelem. V této funkci se podílel na obnovení činnosti rozhlasu po sovětské intervenci. V červnu 1969 ho „ze zdravotních důvodů" uvolnili z funkce ústředního ředitele. Později byl vyloučen z KSČ. V 70. a 80. letech Závodský působil v Čs. svazu protifašistických bojovníků, shromáždil množství materiálů o životě politických vězňů – účastníků odboje v ratibořské káznici.

Připravil Archiv města Ostravy