Historické kalendárium

pro týden od 16. prosince do 22. prosince

17. prosinec 1918

Konala se poslední schůze německého městského výboru Moravské Ostravy, zvoleného ještě před říjnovým převratem 1918. Na ní se všichni jeho členové a náhradníci konečně vzdali svých funkcí. Dlouho nemínili vzít na vědomí změněné státoprávní a národnostní poměry a jen důrazné sdělení Okresního národního výboru v Moravské Ostravě, že hodlá přikročit k demokratizaci obecních správ, je přinutilo uznat novou politickou realitu. Neodpustili si však přijmout usnesení, ve kterém uvedli, že k rozpuštění městského výboru není zákonného důvodu a počet mandátů v nové správní komisi je pro německé zástupce nedostatečný.

20. prosinec 1919

adalbertZemřel Adalbert Johanny, lékárník a starosta Moravské Ostravy (narodil se 11. 7. 1846 v Moravské Ostravě). Byl synem majitele tehdy jediné moravsko-ostravské lékárny „U Zlaté koruny" Severina Johannyho. Vystudoval chemii a farmacii ve Vídni a získal v těchto oborech doktorát a magisterský titul. V roce 1869 převzal po otci lékárnu a stal se tak jedním z mála lékárníků v rakousko-uherské monarchii, kteří disponovali takto fundovaným vzděláním. Veřejného života se účastnil jako náhradník obecního výboru (1873), ale již v roce 1876 byl zvolen přímo do sboru radních a 9. 7. 1888 se stal po volbě všemi hlasy starostou Moravské Ostravy. 2. 7. 1890 zvítězil ve volbách na místo poslance moravského zemského sněmu za městskou volební skupinu Moravská Ostrava, Místek a Brušperk. V zemském sněmu setrval pak až do roku 1902. V době jeho působení ve funkci starosty byly otevřeny první tramvajové linky do Přívozu, Vítkovic a Mariánských Hor (1894, 1899), vystavěna veřejná nemocnice na Fifejdách (dokončena 1898), zřízena městská vodárna v Nové Vsi (1890) a započalo se s elektrifikací města. Za své zásluhy na poli komunální politiky obdržel 1895 rytířský kříž řádu Františka Josefa, byl jmenován čestným občanem města a nová ulice v Moravské Ostravě byla pojmenována Johannyho třídou (dnešní Sokolská třída). Johanny setrval v úřadě do roku 1901, kdy odmítl znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Svůj podíl na rezignaci měla však patrně i jeho účast na slavnostním otevření Polského domu v Moravské Ostravě (1900), z níž udělaly německé listy aféru a obvinily ho ze zrady němectví. Johanny prodal lékárnu, kterou žádný z jeho synů nehodlal převzít, a odstěhoval se do městečka Klosterneuburg (Rakousko); zároveň se zcela stáhl z veřejného života do ústraní. Dlouhá léta strávil jako soukromník v penzi, a to nejprve v Klosterneuburgu a posléze ve Vídni. V roce 1919 přijel na návštěvu z Vídně do Slezské Ostravy za synem Herbertem, u něhož pobyl několik týdnů. 20. 12. 1919 zde skonal nečekaně v důsledku mrtvice a byl o tři dny později pohřben do rodinné hrobky na moravsko-ostravském hřbitově.

21. prosinec 1434

K tomuto dni je datována listina Boleslava, knížete Opolského, pro moravskoostravského mlynáře Hanuše, kterou se Prostřední mlýn, označovaný jako mlýn u Hrabovské brány, svěřuje do jeho vlastnictví. Další dva mlýny ležely na předměstích (tedy za městskými hradbami města Moravské Ostravy), a to Horní mlýn na Vítkovickém předměstí a Dolní mlýn na Přívozském předměstí.

Připravil Archiv města Ostravy