Historické kalendárium

pro týden od 9. prosince do 15. prosince

10. prosinec 1584

Dne 10. 12. 1584 vydal olomoucký biskup Stanislav Pavlovský pro Ostravu novou rozsáhlou instrukci, která upravovala život ve městě, mezi jinými i právovárečné právo a šenkování. Purkmistrovi a městským starším bylo nařízeno, aby jak na lidi ouřední náleží, pokud by do šenkovních domů přišli, se uctivě a vážně chovali a mezi obecný lid se netřeli. V šencích měly být spravedlivé míry, jinak bude šenkýř trestán dvěma nedělemi vězení na Hukvaldech nebo pokutou deset kop grošů. Pivo ani víno se nesmělo čepovat v nedělní a sváteční den dokud nebude po službách Božích, a kdo by se tomu protivil, bude vzat do šatlavy. Žádný hospodář nesměl ve svém domě trpět her, tancův, přástek a jiných rozpustilostí pod pruopadkem desíti kop groší a tří dní kázně městské trestáním.

13. prosinec 1924

bankaDne 13. 12. 1924 byla na Nádražní třídě uvedena do provozu budova pobočky Anglo-československé banky (stojí v sousedství dnešního nám. dr. E. Beneše), kterou navrhl jeden z našich předních architektů, představitel kubismu Josef Gočár. Stavba vykazuje znaky kubismu a neoklasicismu.

13. prosinec 1998

Dne 13. 12. 1998 zemřel František Krasl (narodil se 14. 2. 1912 v Místku). Významný český fotograf se řemeslu vyučil u svého otce. Studoval také na fotografických školách v Mnichově a Berlíně. Do Státního divadla Ostrava byl přijat jako divadelní fotograf v roce 1954 a působil zde až do roku 1981. Fotografoval také přírodu i průmyslové Ostravsko. Některé soubory fotografií vydal knižně, k těm významným patří například publikace Ostrava barevná z roku 1963 nebo Roháče z roku 1970, či Ostravsko z roku 1975.

15. prosinec 1979

Dne 15. 12. 1979 byla do provozu slavnostně uvedena nová 180 metrů vysoká televizní věž v Ostravě-Hošťálkovicích. Stavba v hodnotě 84 milionů korun byla dílem Pozemních staveb Ostrava, ocelovou konstrukci postavily Hutní montáže, vysílač vybavila Tesla Hloubětín. Současně byl zprovozněn rekonstruovaný televizní vysílač na Pradědu v nadmořské výšce 1492 m. Oba podstatně zlepšily příjem televizního signálu I. a II. programu na severovýchodní Moravě.

Připravil Archiv města Ostravy