Historické kalendárium

pro týden od 28. října do 3. listopadu 2013

28. říjen 1930

Dne 28. 10. 1930 se konalo slavnostní otevření budovy Nové radnice v Moravské Ostravě. Členové zastupitelstva se shromáždili v zasedací síni radnice, aby vyslechli projev starosty Jana Prokeše, který shrnul historii stavby a vyzdvihl zásluhy jednotlivých účastníků. Slavnost byla ukončena na náměstí položením základního kamene k pomníku T. G. Masaryka, který nikdy nebyl realizován. Vítěznými autory se stali ostravští architekti Jan Rubý, František Kolář a brněnský profesor Vladimír Fischer. Na základě jejich projektu tak vznikl největší radniční komplex v Československu, nad kterým se tyčí 86 metrů vysoká radniční věž. Otevření se konalo za malé účasti obyvatel. Koncem října přišly silné lijáky, řeka Odra se vylila z břehů a zaplavila celé městské čtvrti. Pod vodou se ocitly velké části Přívozu, Nové Vsi a Mariánských Hor, jejichž obyvatelé byli často odříznuti od světa a přinuceni se starat o bezpečí své a svých příbytků. Přírodní pohroma způsobila, že slavnostní ceremoniál otevření velkolepé stavby se ocitl zcela na okraji pozornosti.

29. říjen 1893

Dne 29. 10. 1893 byl v hostinci U Koule v Mariánských Horách založen odborný Hornicko-hutnický spolek Prokop. Přihlásilo se 189 členů. Již po dvou měsících měl 650 členů a koncem roku 1894 již šest tisíc. V čele spolku stál známý odborový vůdce Petr Cingr, který se po svém zvolení ujal pořádání vzdělávacích a zábavných akcí, koncertů, společných výletů s programem („všedělnické výlety") a dalších akcí. Projevil se hlavně jako dobrý politik např. v jednání s křesťanskými sociály, anarchisty a hlavně s německými liberály. Velmi se angažoval v problematice špatného zacházení s horníky na Ostravsku a Karvinsku. Postavil se proto do čela několika hornických stávek.

31. říjen 1940

tlapakDne 31. 10. 1940 zahynul v koncentračním táboře Oranienburg u Berlína pedagog, kulturní a osvětový pracovník Rudolf Tlapák (nar. 27. 8. 1884 v Zaječicích, o. Chrudim). Po složení maturitních zkoušek absolvoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1908 se stal profesorem na klasickém gymnáziu v Moravské Ostravě. Aktivně se zapojil do kulturního a společenského života mj. jako člen Sokola, jednatel ostravského odboru Ústředního spolku českých profesorů a Matice ostravské. Za 1. světové války narukoval na ruskou frontu, kde padl do zajetí. Po návratu byl jmenován předsedou jednoty Čs. obce legionářské v Moravské Ostravě. Později byl zvolen do funkcí v rámci správy města. Zasloužil se o vybudování Lidové univerzity Masarykovy (pozdější Masarykova vyšší škola lidová). V roce 1934 byl jmenován ředitelem gymnázia v Moravské Ostravě. Pro své aktivity a činnost v obci legionářské byl roku 1939 zatčen gestapem v rámci akce Albrecht I. Ze sběrného tábora v Moravské Ostravě byl převezen do Oranienburgu, kde se jeho životní pouť uzavřela.