Historické kalendárium

pro týden od 14. října do 20. října

14. říjen 1929

sporitelnaDne 14. 10. 1929 byla slavnostně otevřena budova Městské spořitelny ve Slezské Ostravě, která se stala nejvýstavnější budovou města Slezské Ostravy. Byla projektována místními staviteli bratřími Špačkovými a ing. Vítkem, realizována několika stavebními firmami za asi rok a půl. Jádro třípatrové stavby tvořila prostorná dvorana, zapomenuto nebylo na trezorovou místnost, archiv a byty pro úředníky. Průčelí budovy dodnes zdobí sochy Dělník a Dělníkova žena z dílny sochaře Jana Ladislava Šalouna.

15. říjen 1905

Dne 15. 10. 1905 se v Národním domě v Moravské Ostravě konala manifestační veřejná schůze za všeobecné rovné přímé a tajné volební právo. Zástupci všech obcí moravského a slezského Ostravska zde přijali rezoluci vyzývající všechny české poslance moravského zemského sněmu, aby obstrukcí vynutili přijetí volební reformy a zároveň, aby byla v Brně zřízena česká univerzita. Po ukončení schůze se její účastníci seřadili do průvodu a za zpěvu písní Kde domov můj a Hej Slované se vydali k hlavnímu moravskoostravskému náměstí. V té době již byly obsazeny významnější pozice ve městě četníky a vojskem s nasazenými bajonety. Jak napsal dobový denní tisk: „V ulici Zámecké narazil průvod na kordon četníků, prorazil ho a kráčel na náměstí. Odtud mnozí klidně odešli domů, mnozí dívali se na vojáky, kteří skřehlí tu stáli. Důstojníci tvářili se tak, jako když si z nich někdo udělá špatný žert. Čekali šarvátku – a zatím lid se choval tak, že ani ostravští policajti neměli příčinu k zakročení.“

19. říjen 1890

Dne 19. 10. 1890 se v Opavě narodil publicista a pedagog Neklan Parma. Navštěvoval české gymnázium v Opavě, vystudoval filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1915 působil na různých středních školách zejména na Moravě. Od roku 1925 až do svého penzionování v roce 1950 učil nepřetržitě na reformním reálném gymnáziu v Přívoze. Později, v roce 1934, byla škola přestěhována do Moravské Ostravy (na tř. Čs. legií). Zde pak působil několik let na pozici prozatímního ředitele. Již od mládí se angažoval v literatuře a publikoval jako spolupracovník Dělnického dne, přispíval svými články do Moravskoslezského deníku a Ducha času. Část svých literárních děl publikoval pod zkratkou N. P., fejetony a povídky zveřejňoval pod pseudonymem E. Fišer nebo E. F. Působil také jako osvětový vzdělavatel Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava I. Po svém penzionování pracoval na jako úředník spisovny Vítkovických železáren. Zemřel 28. 8. 1966 v Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy