Historické kalendárium

pro týden od 7. října do 13. října

7. říjen 1880

Dne 7. 10. 1880 po katastrofálních povodních, které svým rozsahem překonaly až povodně z roku 1997, navštívil Moravskou Ostravu vídeňský odborník na vodní stavby inženýr Jindřich Hobohm, aby se seznámil s místním terénem a vodním režimem. Prohlédl si povodí Ostravice až do Frýdlantu, provedl podrobnou studii vodních toků v Beskydech a na základě svých zjištění zpracoval expertizu o nutných opatřeních k zamezení dalších záplav. Jeho prognóza zněla: vodní poměry řek v Beskydech se natolik zhoršily, že lze očekávat zátopy i když nebude tolik pršet. Řečiště horských potoků se natolik změnila, že voda stéká z hor rychleji a strhává s sebou více štěrkopísku. Přibyly zcela nové divoké potoky, doba hromadění vody na horách se zkracuje a v údolích pak dochází k záplavám, neboť rychlý příval vod z hor nemohou údolní řečiště pojmout. Hobohm navrhoval vytvoření většího množství malých vodních staveb v horách. Dále upozorňoval na dodržování říčního profilu v údolích.

8. říjen 1899

Dne 8. 10. 1899 se v Táboře narodil herec František Forman (zemřel 24. 11. 1979 v Ostravě). Již jako student reálky se věnoval ochotnickému divadlu. Po maturitě a studiu Hospodářské akademie v Táboře se stal studentem chemie na technice v Praze. Nakonec však roku 1921 nastoupil jako herec ve Švandově divadle. Poté byl přijat jako člen pomocného sboru činohry Národního divadla. V roce 1923 zakotvil v Ostravě, kde působil v činohře Národního divadla moravskoslezského (NDMS). Byl obsazován především do postav bystrého intelektu, negativních lidských typů či ironických kritiků jako byl např. Mefisto z Goethova Fausta, Zvoncov z Gorkého Jegora Bulyčova, Edmund v Shakespearově Králi Learovi. Méně příležitostí dostával v komických rolích. Stal se také hlavním důvěrníkem souboru divadla a předsedou Svépomoci souboru Národního divadla moravskoostravského. Byl též jedním z iniciátorů vzniku Klubu přátel moderní kultury, patřil k zakladatelům a tvůrcům experimentálního Studia při NDMS. I po vážné oční chorobě pokračoval v práci v ostravském rozhlase, kde recitoval, psal a režíroval literární pásma pod pseudonymem Pavel Táborský.

8. říjen 1893

lekarnaDne 8. 10. 1893 vydalo okresní hejtmanství v Místku povolení ke zřízení první veřejné lékárny v Přívoze. Na jeho základě pak v první polovině roku 1894 získal povolení k jejímu provozu Leopold Svoboda (provizor v Moravské Ostravě). Později (1895) založil PhMr. Emil Kinský ve svém domě na dnešní ul. Nádražní v Přívoze lékárnu „U Madonny“. Povolení ke zřízení předcházely průtahy ze strany hejtmanství, jejichž důsledkem bylo vyslání delegace k moravskému místodržiteli do Brna. Skupina mluvčích měla za úkol vysvětlit důležitost zřízení a nepostradatelnost lékárny v obci tím, že zdůrazňovala vzdálenost nejbližší lékárny od obce a také to, že lékárna nemá prostředky k zajištění léků v případě náporu rozsáhlejší epidemie.

Připravil Archiv města Ostravy