Historické kalendárium

pro týden od 9. září do 15. září

9. září 1961

Dne 9. 9. 1961 byla otevřena Hornická poliklinika na Sokolské ulici v Moravské Ostravě. Jedenáct odborných oddělení, do té doby rozmístěných na území města, bylo soustředěno do jediného zdravotnického zařízení specializovaného na pracovní lékařství. Do nové budovy byly přemístěny rovněž ambulance podniků Výstavba OKD, Báňských staveb aj. Poliklinika, označována ve své době za jednu z nejlepších svého druhu v Československu, disponovala také lůžkovým oddělením.

12. září 1891

Dne 12. 9. 1891 se v Polské (dnes Slezské) Ostravě narodil Josef Kotas, starosta Ostravy v letech 1945–1960. Sotva 15letý začal pracovat jako dělník v Žofinské huti, později na Jámě Trojici. V roce 1909 vstoupil do sociálně demokratické strany. První světovou válku strávil na ruském a italském bojišti, po demobilizaci v roce 1918 se vrátil na Trojici. Byl jedním ze zakladatelů místní organizace KSČ. V roce 1929 se stal poslancem moravskoslezského zemského zastupitelstva, o čtyři roky později byl zvolen do zastupitelstva Slezské Ostravy. V červnu 1939 emigroval do Velké Británie, kde přispíval do časopisů zahraničního odboje a vystupoval v československém vysílání BBC. Po osvobození se vrátil do Moravské Ostravy, kde se zapojil do politického života. 22. května 1945 byl zvolen předsedou národního výboru a v této pozici působil až do roku 1960. V době, kdy stál v čele města, byla zahájena výstavba sídliště Stalingrad v Zábřehu a Nové Ostravy v Porubě. V roce 1947 otevřeli zimní stadion, který nesl jeho jméno (což bylo kritizováno v období destalinizace v roce 1956). V době nejostřejších politických perzekucí v 50. letech neunikl ani Kotas podezření z protistátní činnosti. Jednou z přitěžujících okolností byl jeho pobyt v Anglii. Po intervenci ostravských horníků však přišel jen o post předsedy krajského výboru KSČ, který zastával od roku 1945. Zemřel 11. 7. 1966 v Ostravě.

15. září 1879

synogogaDne 15. 9. 1879 byla na Pittlerově ulici (dnes Zeyerově) v Moravské Ostravě, v místě zadního traktu dnešního obchodního domu Laso, otevřena synagoga. Zámožní členové židovské obce zakoupili pozemek v blízkosti hlavního náměstí a 20. 5. 1879 položili základní kámen. V září téhož roku byla synagoga, označovaná jako Hlavní, slavnostně otevřena. Stavba v maorském slohu s dvěma velkými báněmi pojala až 600 věřících. V noci z 12. na 13. 6. 1939 byla synagoga vypálena. Nařízená demolice skončila v létě 1940. Synagogu dnes připomíná pamětní deska umístěná na domě čp. 106 na Zeyerově ulici. Pohnutý osud měl svitek z Tóry, který byl původně uložen v Hlavní synagoze. Před jejím zničením byl, jako mnoho jiných liturgických předmětů z židovských obcí, odvezen do Prahy. Zde přečkal do roku 1964, kdy jej s dalšími 1 563 svitky zakoupil Ralph Yablon, který je předal do synagogy v anglickém Westminsteru. Po jejich restaurování byly svitky darovány do synagog na celém světě. Ostravská Tóra se ocitla v Kingstonu poblíž Londýna, kde v roce 2005 vznikl Londýnský kroužek Ostraváků, v němž se sdružují lidé narození před válkou v Ostravě a jejich potomci.

Připravil Archiv města Ostravy