Historické kalendárium

pro týden od 2. září do 8. září

2. září 1880

Dne 2. září 1880 se ve Zlonicích (okres Praha-západ) narodil hudební pedagog a skladatel Rudolf Wünsch. Od dětství se pod vedením svého otce Josefa učil hře na housle, klavír a varhany. Rodina se často stěhovala a tak Rudolf navštěvoval školy v Chorvatsku i v Čechách. V roce 1895 byl přijat na varhanické oddělení pražské konzervatoře, kde studoval u Josefa Kličky a Karla Steckera. Další hudební vzdělání získal v Berlíně, Würzburgu, Norimberku a Vídni. V roce 1906 přišel na Ostravsko, kde působil jako profesor hudebních předmětů na učitelském ústavě v Polské Ostravě. Byl rovněž sbormistrem pěveckého sdružení Záboj. Kromě varhanních koncertů, na nichž seznamoval veřejnost s díly českého a německého baroka a romantismu, vystupoval v rozhlase, přednášel a byl členem zkušebních komisí. V roce 1930 odešel do Brna, kde působil na učitelském ústavu a později na konzervatoři. Zemřel 18. 7. 1955 v Brně.

5. září 1996

Janáčkova konzervatořDne 5. září 1996 bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Janáčkovy konzervatoře Ostrava na Českobratrské ulici v Moravské Ostravě. Podle projektu Josefa Havlíčka byla přestavěna budova bývalé střední ekonomické školy a provedena přístavba. Více než 60 učeben doplňují předehrávkové a baletní sály, nahrávací studio, koncertní sál s varhanami, archiv a studovna. Před budovu je umístěna busta Leoše Janáčka původně stojící před Městskou nemocnicí Ostrava. Celkové náklady na stavbu a vnitřní vybavení činily 238 mil. Kč.

6. září 1948

Dne 6. září 1948 se před senátem Krajského soudu v Ostravě konal proces s pěti činovníky Sokolské župy moravskoslezské v čele s jejím náčelníkem Antonínem Závišem. Byli obžalováni z vypracování rezoluce, kterou zaslali předsednictvu Čs. obce sokolské v Praze a předsedům sokolských žup. Autoři v ní protestovali proti protiústavnímu ustavení akčních výborů Národní fronty, které z řad Sokola vyloučily mnoho členů a dalším nedemokratickým praktikám nového režimu. Krajský soud sice uznal obžalované vinnými, ale odsoudil je jen k podmíněným trestům odnětí svobody. Nejvyšší soud v Praze však 24. 9. 1948 po zásahu ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky změnil tresty na nepodmíněné ve výši od čtyř do šesti měsíců. Členové senátu ostravského krajského soudu byli následně propuštěni. Soudní líčení s činiteli Sokola bylo jedním z prvních nezákonných procesů v Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy